Polska przez cały XX wiek tylko raz wypowiedziała wojnę. Jakiemu krajowi?

Niemcom
Japonii
Ukrainie
Wietnamowi
In­for­ma­cja o stanie wojny z Japonią znalazła się w Dzien­ni­ku Ustaw RP z 20 grudnia 1941 r.: „Na pod­sta­wie art. 12, lit. f) ustawy kon­sty­tu­cyj­nej stanowię na wniosek Rady Mi­ni­stró­w, że Rzecz­po­spo­li­ta Polska znajduje się po­cząw­szy od dnia 11 grudnia 1941 r., w stanie wojny z Imperium Ja­poń­ski­m”. Japonia jednak nie przyjęła wojny wy­po­wie­dzia­nej przez Rząd RP na uchodź­stwie. Co ciekawe, z for­mal­ne­go punktu widzenia wojna pol­sko­-ja­poń­ska trwała wy­jąt­ko­wo długo, bo aż do 1957 roku. Była to praw­do­po­dob­nie naj­dłuż­sza wojna, podczas której nie doszło do ani jednego starcia

Rozkład odpowiedzi

Niemcom
Japonii
Ukrainie
Wietnamowi
odpowiedzi
flagKanada
17%
77%
5%
0%
35
flagCzechy
17%
76%
0%
5%
17
flagNiemcy
12%
69%
11%
5%
169
flagBelgia
23%
69%
7%
0%
13
flagSzwecja
22%
66%
5%
5%
18
flagStany Zjednoczone
20%
65%
9%
3%
91
flagWielka Brytania
19%
63%
12%
4%
272
flagUkraina
22%
63%
9%
4%
72
flagNorwegia
9%
63%
13%
13%
22
flagDania
26%
60%
13%
0%
15
flagPolska
18%
59%
14%
6%
11690
flagFrancja
23%
58%
11%
5%
17
flagLitwa
11%
58%
17%
11%
17
flagWłochy
21%
57%
15%
5%
19
flagIrlandia
22%
55%
13%
8%
36
flagHolandia
22%
54%
16%
3%
31
flagHiszpania
25%
50%
25%
0%
12
flagNieznany
23%
46%
20%
9%
1302
flagRosja
35%
45%
10%
5%
20
flagBiałoruś
47%
36%
0%
15%
19

Płeć

men49%
women45%
Niemcom
21%
23%
Japonii
49%
45%
Ukrainie
18%
20%
Wietnamowi
10%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Polska przez cały XX wiek tylko raz wypowiedziała wojnę. Jakiemu krajowi?
13919
58%

Szczegóły

Autor: Werka
Ilustracja: Kelly Short
Czytaj więcej: www.geekweek.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.