Polska przez cały XX wiek tylko raz wypowiedziała wojnę. Jakiemu krajowi?

Niemcom
Japonii
Ukrainie
Wietnamowi
In­for­ma­cja o stanie wojny z Japonią znalazła się w Dzien­ni­ku Ustaw RP z 20 grudnia 1941 r.: „Na pod­sta­wie art. 12, lit. f) ustawy kon­sty­tu­cyj­nej stanowię na wniosek Rady Mi­ni­stró­w, że Rzecz­po­spo­li­ta Polska znajduje się po­cząw­szy od dnia 11 grudnia 1941 r., w stanie wojny z Imperium Ja­poń­ski­m”. Japonia jednak nie przyjęła wojny wy­po­wie­dzia­nej przez Rząd RP na uchodź­stwie. Co ciekawe, z for­mal­ne­go punktu widzenia wojna pol­sko­-ja­poń­ska trwała wy­jąt­ko­wo długo, bo aż do 1957 roku. Była to praw­do­po­dob­nie naj­dłuż­sza wojna, podczas której nie doszło do ani jednego starcia

Rozkład odpowiedzi

Niemcom
Japonii
Ukrainie
Wietnamowi
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
81%
18%
0%
16
flagKanada
17%
76%
5%
0%
39
flagCzechy
21%
73%
0%
5%
19
flagSzwecja
18%
72%
4%
4%
22
flagNiemcy
11%
71%
11%
5%
204
flagWielka Brytania
16%
66%
11%
3%
342
flagNorwegia
8%
66%
12%
12%
24
flagHolandia
17%
65%
12%
2%
40
flagStany Zjednoczone
21%
64%
7%
3%
126
flagUkraina
22%
64%
9%
3%
77
flagFrancja
21%
63%
10%
5%
19
flagPolska
17%
62%
13%
6%
13908
flagWłochy
20%
60%
15%
5%
20
flagIrlandia
20%
57%
15%
6%
45
flagHiszpania
26%
57%
15%
0%
19
flagLitwa
15%
57%
15%
10%
19
flagDania
23%
52%
11%
11%
17
flagNieznany
23%
46%
19%
9%
1369
flagRosja
35%
45%
10%
5%
20
flagBiałoruś
47%
36%
0%
15%
19

Płeć

men50%
women46%
Niemcom
21%
23%
Japonii
50%
46%
Ukrainie
17%
21%
Wietnamowi
10%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Polska przez cały XX wiek tylko raz wypowiedziała wojnę. Jakiemu krajowi?
16390
61%

Szczegóły

Autor: Werka
Ilustracja: Kelly Short
Czytaj więcej: www.geekweek.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.