Polska przez cały XX wiek tylko raz wypowiedziała wojnę. Jakiemu krajowi?

Niemcom
Japonii
Ukrainie
Wietnamowi
In­for­ma­cja o stanie wojny z Japonią znalazła się w Dzien­ni­ku Ustaw RP z 20 grudnia 1941 r.: „Na pod­sta­wie art. 12, lit. f) ustawy kon­sty­tu­cyj­nej stanowię na wniosek Rady Mi­ni­stró­w, że Rzecz­po­spo­li­ta Polska znajduje się po­cząw­szy od dnia 11 grudnia 1941 r., w stanie wojny z Imperium Ja­poń­ski­m”. Japonia jednak nie przyjęła wojny wy­po­wie­dzia­nej przez Rząd RP na uchodź­stwie. Co ciekawe, z for­mal­ne­go punktu widzenia wojna pol­sko­-ja­poń­ska trwała wy­jąt­ko­wo długo, bo aż do 1957 roku. Była to praw­do­po­dob­nie naj­dłuż­sza wojna, podczas której nie doszło do ani jednego starcia

Rozkład odpowiedzi

Niemcom
Japonii
Ukrainie
Wietnamowi
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
80%
20%
0%
15
flagKanada
16%
78%
5%
0%
37
flagCzechy
21%
73%
0%
5%
19
flagNiemcy
11%
71%
10%
5%
193
flagSzwecja
21%
68%
5%
5%
19
flagWielka Brytania
17%
66%
11%
3%
303
flagStany Zjednoczone
20%
65%
9%
4%
110
flagUkraina
22%
64%
9%
4%
75
flagHolandia
17%
64%
12%
2%
39
flagNorwegia
9%
63%
13%
13%
22
flagFrancja
21%
63%
10%
5%
19
flagHiszpania
22%
61%
16%
0%
18
flagPolska
18%
60%
13%
6%
12756
flagDania
26%
60%
13%
0%
15
flagIrlandia
19%
59%
14%
7%
42
flagLitwa
15%
57%
15%
10%
19
flagWłochy
21%
57%
15%
5%
19
flagNieznany
23%
46%
19%
9%
1333
flagRosja
35%
45%
10%
5%
20
flagBiałoruś
47%
36%
0%
15%
19

Płeć

men49%
women44%
Niemcom
21%
24%
Japonii
49%
44%
Ukrainie
18%
21%
Wietnamowi
10%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Polska przez cały XX wiek tylko raz wypowiedziała wojnę. Jakiemu krajowi?
15132
60%

Szczegóły

Autor: Werka
Ilustracja: Kelly Short
Czytaj więcej: www.geekweek.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.