Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) promuje system odznak turystycznych i krajoznawczych, mających na celu popularyzację poznawania Polski. Skrót której z nich dotyczy turystyki górskiej ?

GOT
TOK
KOT
OTP
Górska Odznaka Tu­ry­stycz­na (GOT) to naj­star­sza odznaka przy­zna­wa­na od 1935 roku jeszcze przez po­przed­ni­ka PTTK czyli Polskie To­wa­rzy­stwo Ta­trzań­skie (PTT). Innymi naj­czę­ściej przy­zna­wa­ny­mi od­zna­ka­mi tu­ry­sty­ki kwa­li­fi­ko­wa­nej są m.in.: TOK - Tu­ry­stycz­na Odznaka Ka­ja­ko­wa; KOT - Kolarska Odznaka Tu­ry­stycz­na; OTP - Odznaka Turystki Pieszej.

Rozkład odpowiedzi

GOT
TOK
KOT
OTP
odpowiedzi
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
2
flagHolandia
100%
0%
0%
0%
2
flagSłowacja
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
1
flagKanada
100%
0%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
1
flagJamajka
100%
0%
0%
0%
1
flagPolska
64%
11%
10%
13%
110
flagNieznany
50%
25%
25%
0%
8
flagNiemcy
33%
0%
33%
33%
3

Płeć

men58%
women70%
GOT
58%
70%
TOK
17%
0%
KOT
10%
5%
OTP
13%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) promuje system odznak turystycznych i krajoznawczych, mających na celu popularyzację poznawania Polski. Skrót której z nich dotyczy turystyki górskiej ?
130
65%

Szczegóły

Autor: Ivanhoe Martin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.