Pomnik którego polskiego władcy możemy odwiedzić w Central Parku?

Władysława Jagiełły
Jadwigi Andegaweńskiej
Kazimierza Wielkiego
Stefana Batorego
Pomnik Wła­dy­sła­wa Jagiełły zrobiony jest z brązu przez rzeź­bia­rza Sta­ni­sła­wa Ka­zi­mie­rza Ostrow­skie­go. Zlo­ka­li­zo­wa­ny jest w Nowym Yorku, w Central Parku.

Rozkład odpowiedzi

Władysława Jagiełły
Jadwigi Andegaweńskiej
Kazimierza Wielkiego
Stefana Batorego
odpowiedzi
flagPolska
39%
12%
18%
28%
718
flagNieznany
39%
9%
30%
20%
53

Płeć

men39%
women38%
Władysława Jagiełły
39%
38%
Jadwigi Andegaweńskiej
15%
10%
Kazimierza Wielkiego
18%
26%
Stefana Batorego
27%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pomnik którego polskiego władcy możemy odwiedzić w Central Parku?
831
39%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: sun_ver
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.