Pomnik ,,szarżującego byka'' to symbol którego miasta?

Pampeluna
Nowy Jork
Sewilla
Dallas
Byk z Wall Street to brązowy posąg szar­żu­ją­ce­go byka, zlo­ka­li­zo­wa­ny w pobliżu no­wo­jor­skiej giełdy i jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych symboli miasta. Autorem rzeźby jest Arturo Di Modica, a sym­bo­li­zu­je ona „siłę i moc narodu ame­ry­kań­skie­go­”. Wśród licznych turystów istnieje prze­ko­na­nie, że byk przy­nie­sie sukces fi­nan­so­wy każdemu, kto dotknie jego ge­ni­ta­liów..

Rozkład odpowiedzi

Pampeluna
Nowy Jork
Sewilla
Dallas
odpowiedzi
flagBhutan
0%
100%
0%
0%
1
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
50%
50%
0%
0%
2
flagPolska
48%
25%
12%
12%
54
flagAustria
0%
0%
100%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagNieznany
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men26%
women22%
Pampeluna
52%
55%
Nowy Jork
26%
22%
Sewilla
10%
11%
Dallas
10%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pomnik ,,szarżującego byka'' to symbol którego miasta?
62
27%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Alankitassigments
Czytaj więcej: wikipedia Charging Bull
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.