Popiersie którego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zostało uwiecznione na pomniku Mount Rushmore National Memorial?

Thomasa Jeffersona
Theodora Roosevelta
Franklina Delano Roosevelta
Abrahama Lincolna
Pomnik o nazwie Mount Rushmore National Memorial znaj­du­ją­cy się na za­cho­dzie stanu Dakota Po­łu­dnio­wa składa się z czterech głów pre­zy­den­tów USA:G. Wa­shing­to­na, T. Jef­fer­so­na, T. Ro­ose­vel­ta, A. Lin­col­na. Oblicza sym­bo­li­zu­ją pierwsze 150 lat historii USA. Pre­zy­den­tów wybrał główny twórca pomnika - G. Borglum, kierując się ich wkładem w utrzy­ma­nie Re­pu­bli­ki oraz za­słu­ga­mi zwią­za­ny­mi z po­sze­rza­niem te­ry­to­rium.

Rozkład odpowiedzi

Thomasa Jeffersona
Theodora Roosevelta
Franklina Delano Roosevelta
Abrahama Lincolna
odpowiedzi
flagKanada
16%
25%
58%
0%
12
flagStany Zjednoczone
2%
23%
54%
19%
46
flagIrlandia
6%
26%
53%
13%
15
flagWłochy
23%
7%
53%
15%
13
flagNieznany
12%
25%
50%
10%
438
flagPolska
11%
28%
47%
11%
5906
flagHolandia
4%
28%
47%
19%
21
flagFrancja
13%
20%
46%
20%
15
flagWielka Brytania
18%
28%
42%
10%
108
flagHiszpania
30%
10%
40%
20%
10
flagGrecja
0%
54%
36%
9%
11
flagNiemcy
11%
36%
31%
21%
61
flagNorwegia
7%
61%
23%
7%
13

Płeć

men53%
women46%
Thomasa Jeffersona
9%
12%
Theodora Roosevelta
26%
27%
Franklina Delano Roosevelta
53%
46%
Abrahama Lincolna
10%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Popiersie którego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zostało uwiecznione na pomniku Mount Rushmore National Memorial?
6775
47%

Szczegóły

Autor: Anna Michalec
Ilustracja: chascar
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.