Postać na zdjęciu to:

Kitsune
Kappa
Tanuki
Bake-neko
Tanuki ma osiem atry­bu­tó­w, które przy­no­szą szczę­ście. Są to: -bam­bu­so­wy ka­pe­lu­sz, który chroni przed kło­po­ta­mi; -wielkie oczy by zauważyć okazje -butelkę sake która re­pre­zen­tu­je cnotę, zaletę, wartość; -duży ogon dla rów­no­wa­gi, spokóju i siły, aż do osią­gnię­cia sukcesu; -po­na­dwy­mia­ro­we jądra sym­bo­li­zu­ją­ce szczę­ście w fi­nan­sa­ch; -weksel re­pre­zen­tu­je za­ufa­nie; -wielki brzuch sym­bo­li­zu­ją­cy sta­now­czość ; -przy­ja­zny uśmiech.

Rozkład odpowiedzi

Kitsune
Kappa
Tanuki
Bake-neko
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
23%
61%
0%
13
flagPolska
10%
16%
48%
23%
852
flagNieznany
14%
24%
42%
19%
149

Płeć

men47%
women56%
Kitsune
12%
6%
Kappa
19%
17%
Tanuki
47%
56%
Bake-neko
20%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Postać na zdjęciu to:
1047
47%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Jeremy Hall
Czytaj więcej: wikipedia Tanuki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.