"Potężna gromadka" to nazwa grupy kompozytorów XIX wieku pochodzących z:

Francji
Niemiec
Polski
Rosji
Inna nazwa - "ro­syj­ska piątka". Grupa pięciu ro­syj­skich kom­po­zy­to­rów na­wią­zu­ją­cych do tra­dy­cyj­nej ro­syj­skiej muzyki ludowej, po­łą­czo­nej z no­wo­cze­sny­mi ele­men­ta­mi muzyki Europy Za­chod­niej. Są oni przed­sta­wi­cie­la­mi tzw. ro­syj­skiej szkoły na­ro­do­wej. Należą do nich Alek­sandr Borodin, Milij Ba­ła­ki­rie­w, Cezar Cui, Modest Mu­sorg­ski, Nikołaj Rim­ski­-Kor­sa­kow.

Rozkład odpowiedzi

Francji
Niemiec
Polski
Rosji
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
2
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
2
flagAustria
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagIzrael
0%
0%
0%
100%
1
flagBułgaria
0%
0%
0%
100%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
1
flagBhutan
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
13%
32%
16%
37%
59
flagWłochy
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men56%
women12%
Francji
12%
12%
Niemiec
12%
62%
Polski
18%
12%
Rosji
56%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Potężna gromadka" to nazwa grupy kompozytorów XIX wieku pochodzących z:
71
45%

Szczegóły

Autor: Ivanhoe Martin
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.