Powstanie chłopskie na Ukrainie z 1768 r., zwane koliszczyzną, doprowadziło do rzezi mieszkańców:

Kijowa
Humania
Białej Cerkwi
Bracławia
W 1768 r. podczas ko­lisz­czy­zny Kozacy i miej­sco­wi ruscy chłopi wy­mor­do­wa­li w Humaniu załogę twier­dzy, miesz­kań­ców i oko­licz­ną ludność oraz Żydów i du­cho­wień­stwo unickie, którzy schro­ni­li się w mieście. Liczbę ofiar szacuje się na od 2 do 20 tysięcy.

Rozkład odpowiedzi

Kijowa
Humania
Białej Cerkwi
Bracławia
odpowiedzi
flagPolska
19%
33%
32%
14%
260
flagNieznany
33%
13%
20%
33%
15

Płeć

men26%
women55%
Kijowa
24%
11%
Humania
26%
55%
Białej Cerkwi
36%
14%
Bracławia
13%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Powstanie chłopskie na Ukrainie z 1768 r., zwane koliszczyzną, doprowadziło do rzezi mieszkańców:
311
31%

Szczegóły

Autor: Biały Zakon
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.