Prawdopodobieństwo przegranej w Rosyjską ruletkę (zakładając, że w magazynku jest 6 naboi) wynosi;

12,6%
14,6%
16,6%
18,6%
Zasady „zabawy” są proste. Należy przy­ło­żyć lufę pi­sto­le­tu do skroni i nacisnąć spust , po uprzed­nim za­krę­ce­niu ob­ro­to­wym ma­ga­zyn­kiem. Czynność tę wy­ko­nu­je­my na zmianę z prze­ciw­ni­kiem. Praw­do­po­do­bień­stwo prze­gra­nej przy jednym naboju w bębenku i każ­do­ra­zo­wym za­krę­ce­niu wynosi 16,6%, oczy­wi­ście za­kła­da­ją­c, że ma­ga­zy­nek jest wstanie po­mie­ścić 6 naboi.

Rozkład odpowiedzi

12,6%
14,6%
16,6%
18,6%
odpowiedzi
flagPolska
14%
20%
48%
14%
247

Płeć

men46%
women46%
12,6%
13%
11%
14,6%
27%
30%
16,6%
46%
46%
18,6%
12%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Prawdopodobieństwo przegranej w Rosyjską ruletkę (zakładając, że w magazynku jest 6 naboi) wynosi;
272
47%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Ian Burt
Czytaj więcej: www.focus.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.