Przeciw czemu szczególnie skuteczna była halabarda?

przeciw kawalerii
przeciw tłumowi
przeciw piechurom uzbrojonym w miecze
przeciw łucznikom
Ha­la­bar­da była szcze­gól­nie sku­tecz­na przeciw ka­wa­le­rii. Hak umiesz­czo­ny na­prze­ciw ostrza służył do ścią­gnię­cia jeźdźca na ziemię. Właśnie dlatego ha­la­bar­da była przez stulecia używana jako przy­bocz­na broń straży w tych miej­sca­ch, gdzie istniało ryzyko ataku jeźdźca na koniu.

Rozkład odpowiedzi

przeciw kawalerii
przeciw tłumowi
przeciw piechurom uzbrojonym w miecze
przeciw łucznikom
odpowiedzi
flagSzwajcaria
82%
13%
4%
0%
23
flagBelgia
80%
6%
13%
0%
15
flagSzwecja
72%
8%
18%
0%
37
flagNiemcy
71%
7%
17%
2%
242
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
70%
5%
20%
5%
20
flagPolska
64%
14%
16%
3%
17589
flagHolandia
64%
8%
16%
11%
62
flagKanada
64%
12%
12%
9%
31
flagAustralia
64%
11%
17%
5%
17
flagWielka Brytania
63%
13%
18%
3%
414
flagHiszpania
63%
18%
9%
9%
33
flagStany Zjednoczone
62%
10%
20%
5%
320
flagFrancja
61%
12%
12%
10%
47
flagNieznany
60%
14%
21%
2%
1434
flagIzrael
60%
6%
20%
6%
15
flagNorwegia
58%
10%
24%
6%
29
flagWłochy
56%
18%
9%
15%
32
flagAustria
52%
17%
11%
17%
17
flagIndie
50%
5%
32%
8%
34
flagIrlandia
48%
22%
25%
0%
35

Płeć

men63%
women51%
przeciw kawalerii
63%
51%
przeciw tłumowi
15%
21%
przeciw piechurom uzbrojonym w miecze
18%
20%
przeciw łucznikom
2%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Przeciw czemu szczególnie skuteczna była halabarda?
20117
64%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: David Bell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.