Przedstawicielem której epoki literackiej był rosyjski poeta Aleksander Puszkin?

Baroku
Romantyzmu
Pozytywizmu
Oświecenia
Alek­san­der Puszkin - rosyjski pisarz i przed­sta­wi­ciel ro­man­ty­zmu ro­syj­skie­go, klasyk li­te­ra­tu­ry ro­syj­skie­j, re­for­ma­tor ro­syj­skie­go języka li­te­rac­kie­go. Ka­mer­jun­kier cesarza Mikołaja I Ro­ma­no­wa.

Rozkład odpowiedzi

Baroku
Romantyzmu
Pozytywizmu
Oświecenia
odpowiedzi
flagPolska
4%
61%
25%
7%
276

Płeć

men67%
women60%
Baroku
5%
3%
Romantyzmu
67%
60%
Pozytywizmu
25%
30%
Oświecenia
1%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Przedstawicielem której epoki literackiej był rosyjski poeta Aleksander Puszkin?
311
59%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: GoToVan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.