Przedstawiona na zdjęciu konstrukcja nosi nazwę

serpentyna Hippokratesa
spirala Archimedesa
skorupa Euklidesa
ślimak Teodorosa
Nazwa kon­struk­cji pochodzi od imienia grec­kie­go ma­te­ma­ty­ka i fi­lo­zo­fa, Teo­do­ro­sa z Cyreny. Kon­struk­cja geo­me­trycz­na pozwala stworzyć odcinek o długości równej pier­wiast­ko­wi z danej liczby na­tu­ral­nej. Zasada kon­struk­cji opiera się na twier­dze­niu Pi­ta­go­ra­sa.

Rozkład odpowiedzi

serpentyna Hippokratesa
spirala Archimedesa
skorupa Euklidesa
ślimak Teodorosa
odpowiedzi
flagPolska
9%
28%
14%
47%
368
flagNieznany
4%
27%
22%
45%
22

Płeć

men38%
women42%
serpentyna Hippokratesa
17%
5%
spirala Archimedesa
27%
27%
skorupa Euklidesa
16%
25%
ślimak Teodorosa
38%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Przedstawiona na zdjęciu konstrukcja nosi nazwę
412
48%

Szczegóły

Autor: BeaJ
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.