Do czego prowadzi przewaga procesów geologicznych egzogenicznych (zewnętrznych) nad endogenicznymi (wewnętrznymi)?

powstawania gór fałdowych
powstawania gór zrębowych
zrównania terenu
wzrostu poziomu morza
Procesy eg­zo­ge­nicz­ne (erozja, wie­trze­nie) niszczą, wy­rów­nu­ją formy terenu powstałe w skutek procesów en­do­ge­nicz­nych (zja­wi­ska magmowe, wul­ka­nicz­ne, tek­to­nicz­ne, gó­ro­twór­cze­). Procesy ze­wnętrz­ne dążą do cał­ko­wi­te­go zrów­na­nia po­wierzch­ni Ziemi.

Rozkład odpowiedzi

powstawania gór fałdowych
powstawania gór zrębowych
zrównania terenu
wzrostu poziomu morza
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
20%
22%
40%
13%
72
flagHolandia
14%
28%
38%
14%
21
flagNorwegia
23%
35%
35%
0%
17
flagPolska
22%
32%
34%
9%
7006
flagBelgia
30%
20%
30%
20%
10
flagNieznany
25%
31%
29%
11%
217
flagWłochy
5%
37%
28%
28%
35
flagNiemcy
13%
36%
26%
18%
83
flagAustria
26%
42%
26%
5%
19
flagWielka Brytania
26%
34%
25%
9%
147
flagFrancja
31%
31%
25%
12%
16
flagHiszpania
30%
23%
23%
23%
13
flagDania
30%
38%
23%
7%
13
flagIrlandia
30%
40%
20%
10%
10
flagKanada
0%
73%
6%
6%
15

Płeć

men34%
women37%
powstawania gór fałdowych
21%
21%
powstawania gór zrębowych
35%
31%
zrównania terenu
34%
37%
wzrostu poziomu morza
8%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do czego prowadzi przewaga procesów geologicznych egzogenicznych (zewnętrznych) nad endogenicznymi (wewnętrznymi)?
7797
34%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
Ilustracja: Duncan McGoldrick
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.