Ptak przedstawiony na zdjęciu to...

Jemiołuszka zwyczajna
Jer zwyczajny
Krzyżodziób świerkowy
Grubodziób zwyczajny
Je­mio­łusz­ka zwy­czaj­na (Bom­by­cil­la gar­ru­lu­s) to ptak z rodziny je­mio­łu­szek. Za­miesz­ku­je Skan­dy­na­wię, północną Rosję i Kanadę. W zimę można ją spotkać w Polsce siedzącą na jemiole bądź na innym krzewie z owocami, których jest sma­ko­szem (ale tylko w zimę).

Rozkład odpowiedzi

Jemiołuszka zwyczajna
Jer zwyczajny
Krzyżodziób świerkowy
Grubodziób zwyczajny
odpowiedzi
flagPolska
75%
6%
9%
7%
251

Płeć

men71%
women84%
Jemiołuszka zwyczajna
71%
84%
Jer zwyczajny
15%
3%
Krzyżodziób świerkowy
10%
9%
Grubodziób zwyczajny
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ptak przedstawiony na zdjęciu to...
275
74%

Szczegóły

Autor: Raczek246
Ilustracja: Andreas Trepte
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.