Punkt Barana nazywany jest także punktem;

równonocy jesiennej
przesilenia jesiennego
równonocy wiosennej
przesilenia wiosennego
Moment przej­ścia Słońca przez punkt Barana oznacza początek astro­no­micz­nej wiosny na półkuli pół­noc­nej. Dlatego nazywany jest także punktem rów­no­no­cy wio­sen­nej .Gdy Słońce znajduje się w punkcie Barana, różnica między lokalnym czasem sło­necz­nym a lokalnym czasem gwiaz­do­wym wynosi 12 godzin.

Rozkład odpowiedzi

równonocy jesiennej
przesilenia jesiennego
równonocy wiosennej
przesilenia wiosennego
odpowiedzi
flagPolska
11%
15%
50%
21%
310
flagNieznany
25%
12%
43%
18%
16

Płeć

men49%
women57%
równonocy jesiennej
20%
7%
przesilenia jesiennego
15%
5%
równonocy wiosennej
49%
57%
przesilenia wiosennego
15%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Punkt Barana nazywany jest także punktem;
340
51%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: chaouki
Czytaj więcej: wikipedia Punkt Barana
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.