Pyramidion to:

niesteroidowy lek przeciwzapalny
ozdobny czubek piramidy
wierutna bzdura w logice
tytuł egipskiego następcy tronu
Py­ra­mi­dion był ozdob­ny­m, nie­jed­no­krot­nie po­kry­wa­nym złotem lub elek­tro­nem ka­mie­niem wień­czą­cym szczyt pi­ra­mi­dy. Na­no­szo­no na niego kró­lew­skie kartusze oraz re­li­gij­ne za­klę­cia.

Rozkład odpowiedzi

niesteroidowy lek przeciwzapalny
ozdobny czubek piramidy
wierutna bzdura w logice
tytuł egipskiego następcy tronu
odpowiedzi
flagPolska
8%
53%
14%
22%
1670
flagNieznany
9%
48%
17%
24%
292
flagWielka Brytania
6%
31%
43%
18%
16

Płeć

men50%
women51%
niesteroidowy lek przeciwzapalny
8%
8%
ozdobny czubek piramidy
50%
51%
wierutna bzdura w logice
16%
14%
tytuł egipskiego następcy tronu
23%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Pyramidion to:
2051
52%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.