Radio RMF FM jest jedną z wielu stacji radiowych w Polsce. Co właściwie oznacza FM w odniesieniu do stacji radiowych?

modulację amplitudy
modulację częstotliwości
fast modulation (szybka modulacja)
fale mikrokrótkie (odnosi się do długości fali radiowej)
Mo­du­la­cja czę­sto­tli­wo­ści, skr. FM (od ang. Fre­qu­en­cy Mo­du­la­tio­n) – ko­do­wa­nie in­for­ma­cji w fali nośnej przez zmiany jej chwi­lo­wej czę­sto­tli­wo­ści w za­leż­no­ści od sygnału wej­ścio­we­go, tj. jej mo­du­la­cję. Mo­du­la­cja czę­sto­tli­wo­ści jest systemem trans­mi­sji sygnału ana­lo­go­we­go sto­so­wa­nym do prze­sy­ła­nia sygnału ra­dio­we­go radia pu­blicz­ne­go w zakresie fal ul­tra­krót­ki­ch, stąd zakres ten w mowie po­tocz­nej często określa się jako „FM”.

Rozkład odpowiedzi

modulację amplitudy
modulację częstotliwości
fast modulation (szybka modulacja)
fale mikrokrótkie (odnosi się do długości fali radiowej)
odpowiedzi
flagPołudniowa Afryka
0%
92%
7%
0%
13
flagAustralia
0%
92%
0%
7%
13
flagIndie
4%
88%
2%
3%
136
flagKanada
0%
87%
0%
12%
24
flagStany Zjednoczone
1%
83%
6%
5%
218
flagMalezja
0%
83%
8%
0%
12
flagFilipiny
11%
82%
0%
5%
17
flagHolandia
2%
67%
10%
17%
40
flagHiszpania
0%
63%
9%
27%
11
flagSzwajcaria
19%
61%
4%
14%
21
flagWielka Brytania
4%
58%
11%
25%
298
flagDania
0%
58%
8%
25%
12
flagFrancja
0%
54%
18%
22%
22
flagNorwegia
3%
51%
7%
33%
27
flagWłochy
6%
50%
0%
43%
16
flagSzwecja
0%
50%
16%
33%
12
flagNiemcy
4%
45%
17%
29%
95
flagPolska
3%
44%
19%
31%
10722
flagNieznany
3%
28%
24%
43%
879
flagIrlandia
0%
26%
21%
52%
23

Płeć

men35%
women36%
modulację amplitudy
3%
2%
modulację częstotliwości
35%
36%
fast modulation (szybka modulacja)
20%
20%
fale mikrokrótkie (odnosi się do długości fali radiowej)
40%
39%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Radio RMF FM jest jedną z wielu stacji radiowych w Polsce. Co właściwie oznacza FM w odniesieniu do stacji radiowych?
12133
42%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Joe Haupt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.