Rasą psa posiadającą po co najmniej 6 palców na każdej stopie (polidaktylia) jest:

Norweski Lundehund
Łajka syberyjska
Islandzki szpic pasterski
Szpic miniaturowy
Norsk Lun­de­hund czyli norweski Pies na ma­sko­nu­ry jest psem o nie­ty­po­wej budowie ana­to­micz­nej. Przed­sta­wi­cie­le tej rasy mają po co najmniej 6 palców na każdej stopie (po­li­dak­ty­lia­). Potrafią zamknąć uszy, by nie­do­sta­ła się tam woda oraz brud. Ich stawy w ra­mio­nach po­zwa­la­ją roz­chy­lić przednie łapy cał­ko­wi­cie na boki, a budowa kręgów szyjnych umoż­li­wia takie ob­ra­ca­nie głową, że pies może ją położyć sobie na grzbie­cie. Te nie­ty­po­we, ana­to­micz­ne pre­dys­po­zy­cje po­zwa­la­ły mu re­ali­zo­wać zadania związane z łapaniem i wy­cią­ga­niem ma­sko­nu­rów z trudno do­stęp­nych miejsc.

Rozkład odpowiedzi

Norweski Lundehund
Łajka syberyjska
Islandzki szpic pasterski
Szpic miniaturowy
odpowiedzi
flagPolska
31%
29%
30%
8%
895
flagNieznany
29%
33%
27%
10%
158
flagWielka Brytania
23%
15%
61%
0%
13

Płeć

men29%
women35%
Norweski Lundehund
29%
35%
Łajka syberyjska
30%
25%
Islandzki szpic pasterski
28%
32%
Szpic miniaturowy
11%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Rasą psa posiadającą po co najmniej 6 palców na każdej stopie (polidaktylia) jest:
1121
31%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Ian Cochrane
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.