Rasa na zdjęciu ,to:

Spaniel kontynentalny
Cavalier king charles spaniel
King charles spaniel
Cocker spaniel
King Charles Spaniel (An­giel­ski Toy Spaniel) jest mniej znany od Cavalier King Charles Spa­nie­la. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ną cechą jest jego głowa z dużymi oczami i spłasz­czo­nym pyszcz­kiem. Do dziś obo­wią­zu­je dekret , nadający im prawo wejścia do an­giel­skie­go par­la­men­tu. Nie­zwy­kłą cechą, są często zro­śnię­te dwa palce przed­nich łap.

Rozkład odpowiedzi

Spaniel kontynentalny
Cavalier king charles spaniel
King charles spaniel
Cocker spaniel
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
55%
45%
0%
20
flagNiemcy
0%
38%
38%
23%
13
flagPolska
10%
37%
35%
17%
1128
flagNieznany
15%
36%
26%
21%
194

Płeć

men30%
women33%
Spaniel kontynentalny
11%
10%
Cavalier king charles spaniel
38%
42%
King charles spaniel
30%
33%
Cocker spaniel
20%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Rasa na zdjęciu ,to:
1395
34%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Petful
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.