Rasa ze zdjęcia, żartobliwie nazywana „przerośniętym arabem” to:

Normandzki cob
Koń hanowerski
Perszeron
Comtois
Per­sze­ron jest koniem zim­no­krwi­sty­m, który pomimo masywnej budowy jest też ele­ganc­ki i ob­da­rzo­ny dużym tem­pe­ra­men­tem. Naj­więk­szy znany per­sze­ro­n, Dr Le Gear, miał 213 cm w kłębie i ważył 1372 kg. Nie­ofi­cjal­ny rekord w cią­gnię­ciu ciężarów należy do klaczy rasy per­sze­ro­n, która prze­cią­gnę­ła 1545 kg na odcinku 457 m.

Rozkład odpowiedzi

Normandzki cob
Koń hanowerski
Perszeron
Comtois
odpowiedzi
flagWielka Brytania
5%
16%
72%
5%
18
flagPolska
13%
27%
47%
9%
373
flagNieznany
27%
33%
38%
0%
18

Płeć

men55%
women55%
Normandzki cob
15%
17%
Koń hanowerski
20%
23%
Perszeron
55%
55%
Comtois
9%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Rasa ze zdjęcia, żartobliwie nazywana „przerośniętym arabem” to:
435
49%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: nikoretro
Czytaj więcej: wikipedia Perszeron
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.