Rasa ze zdjęcia, żartobliwie nazywana „przerośniętym arabem” to:

Normandzki cob
Koń hanowerski
Perszeron
Comtois
Per­sze­ron jest koniem zim­no­krwi­sty­m, który pomimo masywnej budowy jest też ele­ganc­ki i ob­da­rzo­ny dużym tem­pe­ra­men­tem. Naj­więk­szy znany per­sze­ro­n, Dr Le Gear, miał 213 cm w kłębie i ważył 1372 kg. Nie­ofi­cjal­ny rekord w cią­gnię­ciu ciężarów należy do klaczy rasy per­sze­ro­n, która prze­cią­gnę­ła 1545 kg na odcinku 457 m.

Rozkład odpowiedzi

Normandzki cob
Koń hanowerski
Perszeron
Comtois
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
84%
15%
13
flagWielka Brytania
3%
19%
73%
3%
26
flagStany Zjednoczone
20%
10%
60%
0%
10
flagPolska
19%
27%
44%
7%
1884
flagNieznany
24%
29%
36%
9%
251
flagNiemcy
21%
31%
36%
10%
19

Płeć

men43%
women53%
Normandzki cob
20%
21%
Koń hanowerski
27%
21%
Perszeron
43%
53%
Comtois
8%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Rasa ze zdjęcia, żartobliwie nazywana „przerośniętym arabem” to:
2259
44%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: nikoretro
Czytaj więcej: wikipedia Perszeron
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.