Rasa ze zdjęcia, żartobliwie nazywana „przerośniętym arabem” to:

Normandzki cob
Koń hanowerski
Perszeron
Comtois
Per­sze­ron jest koniem zim­no­krwi­sty­m, który pomimo masywnej budowy jest też ele­ganc­ki i ob­da­rzo­ny dużym tem­pe­ra­men­tem. Naj­więk­szy znany per­sze­ro­n, Dr Le Gear, miał 213 cm w kłębie i ważył 1372 kg. Nie­ofi­cjal­ny rekord w cią­gnię­ciu ciężarów należy do klaczy rasy per­sze­ro­n, która prze­cią­gnę­ła 1545 kg na odcinku 457 m.

Rozkład odpowiedzi

Normandzki cob
Koń hanowerski
Perszeron
Comtois
odpowiedzi
flagWielka Brytania
4%
13%
77%
4%
22
flagPolska
18%
28%
44%
7%
741
flagNieznany
17%
37%
37%
7%
80

Płeć

men47%
women50%
Normandzki cob
19%
19%
Koń hanowerski
23%
27%
Perszeron
47%
50%
Comtois
9%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Rasa ze zdjęcia, żartobliwie nazywana „przerośniętym arabem” to:
879
45%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: nikoretro
Czytaj więcej: wikipedia Perszeron
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.