Roślina ogrodowa na zdjęciu to:

Łubin
Wyka siewna
Groszek pachnący
Fasola
Groszek pachnący (La­thy­rus odo­ra­tu­s) to po­pu­lar­ne i pięknie kwitnące pnącze jed­no­rocz­ne. Naj­więk­szą ozdobą groszku są jego piękne, mo­tyl­ko­we kwiaty. W za­leż­no­ści od odmiany wy­stę­pu­ją w różnych od­cie­niach kolorów: ró­żo­we­go, czer­wo­ne­go, fio­le­to­we­go i nie­bie­skie­go, a także mogą być białe i dwu­barw­ne.

Rozkład odpowiedzi

Łubin
Wyka siewna
Groszek pachnący
Fasola
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
0%
100%
0%
10
flagWielka Brytania
12%
12%
72%
4%
25
flagPolska
13%
10%
66%
9%
1743
flagNieznany
19%
14%
53%
12%
235

Płeć

men54%
women78%
Łubin
18%
8%
Wyka siewna
15%
5%
Groszek pachnący
54%
78%
Fasola
11%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Roślina ogrodowa na zdjęciu to:
2090
65%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Doug Beckers
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.