Rowasz jest to:

Alfabet obecnie nieużywany
Pismo runopodobne
Pismo oparte na alfebecie fenickim
Alfabet stworzony na potrzeby języka Esperanto
Rowasz to pismo ru­no­po­dob­ne, używane na Węgrzech już przed XI wiekiem. W nie­któ­rych miej­scach używano go na co dzień aż do 1850 r., dziś znajduje za­sto­so­wa­nie w wę­gier­skich or­ga­ni­za­cjach skau­to­wych.

Rozkład odpowiedzi

Alfabet obecnie nieużywany
Pismo runopodobne
Pismo oparte na alfebecie fenickim
Alfabet stworzony na potrzeby języka Esperanto
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
30%
23%
30%
13
flagPolska
19%
24%
22%
33%
641
flagNieznany
21%
22%
21%
35%
80

Płeć

men23%
women24%
Alfabet obecnie nieużywany
20%
17%
Pismo runopodobne
23%
24%
Pismo oparte na alfebecie fenickim
24%
21%
Alfabet stworzony na potrzeby języka Esperanto
31%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Rowasz jest to:
772
24%

Szczegóły

Autor: Karol1395
Ilustracja: Rovosaman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.