Rowasz jest to:

Alfabet obecnie nieużywany
Pismo runopodobne
Pismo oparte na alfebecie fenickim
Alfabet stworzony na potrzeby języka Esperanto
Rowasz to pismo ru­no­po­dob­ne, używane na Węgrzech już przed XI wiekiem. W nie­któ­rych miej­scach używano go na co dzień aż do 1850 r., dziś znajduje za­sto­so­wa­nie w wę­gier­skich or­ga­ni­za­cjach skau­to­wych.

Rozkład odpowiedzi

Alfabet obecnie nieużywany
Pismo runopodobne
Pismo oparte na alfebecie fenickim
Alfabet stworzony na potrzeby języka Esperanto
odpowiedzi
flagPolska
19%
27%
21%
30%
464
flagNieznany
18%
24%
21%
35%
65

Płeć

men28%
women24%
Alfabet obecnie nieużywany
18%
16%
Pismo runopodobne
28%
24%
Pismo oparte na alfebecie fenickim
24%
21%
Alfabet stworzony na potrzeby języka Esperanto
29%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Rowasz jest to:
570
26%

Szczegóły

Autor: Karol1395
Ilustracja: Rovosaman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.