"Sąd ostateczny" Michała Anioła został zmieniony po namalowaniu. Jakie wprowadzono zmiany?

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
Stwo­rze­nie słynnego fresku za ołtarzem w Kaplicy Syk­styń­skiej zajęło Mi­cha­ło­wi Aniołowi zajęło siedem lat. Ukoń­czo­ne dzieło uka­zu­ją­ce postacie "jak je Pan Bóg stwo­rzy­ł" było dla wielu szo­ku­ją­ce. Część kar­dy­na­łów za­rzu­ca­ła pro­fa­na­cję i domagała się usu­nię­cia fresku. Papież jednak odrzucił te żądania. Osta­tecz­nie za­de­cy­do­wa­no o prze­ro­bie­niu dzieła tak, by zasłonić ge­ni­ta­lia.

Rozkład odpowiedzi

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
odpowiedzi
flagHolandia
0%
3%
9%
87%
32
flagFrancja
0%
3%
11%
84%
26
flagCzechy
0%
0%
15%
84%
13
flagWłochy
0%
4%
12%
83%
24
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
20%
0%
80%
10
flagIrlandia
0%
17%
5%
76%
17
flagNieznany
2%
4%
19%
73%
42
flagNiemcy
7%
9%
8%
71%
92
flagHiszpania
3%
6%
15%
71%
32
flagPolska
5%
12%
12%
68%
5359
flagRosja
6%
12%
18%
62%
16
flagBelgia
18%
6%
12%
62%
16
flagWielka Brytania
8%
13%
15%
61%
160
flagNorwegia
7%
15%
15%
61%
13
flagStany Zjednoczone
8%
14%
18%
54%
172
flagUkraina
7%
15%
30%
38%
13
flagKanada
0%
28%
42%
28%
14
flagIndie
28%
19%
28%
23%
21

Płeć

men62%
women63%
Ewa została usunięta
5%
5%
wszystkie kobiety zostały usunięte
14%
15%
szatan został usunięty
16%
15%
zakryto genitalia
62%
63%

Szczegóły

Autor: marzycielka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.