"Sąd ostateczny" Michała Anioła został zmieniony po namalowaniu. Jakie wprowadzono zmiany?

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
Stwo­rze­nie słynnego fresku za ołtarzem w Kaplicy Syk­styń­skiej zajęło Mi­cha­ło­wi Aniołowi zajęło siedem lat. Ukoń­czo­ne dzieło uka­zu­ją­ce postacie "jak je Pan Bóg stwo­rzy­ł" było dla wielu szo­ku­ją­ce. Część kar­dy­na­łów za­rzu­ca­ła pro­fa­na­cję i domagała się usu­nię­cia fresku. Papież jednak odrzucił te żądania. Osta­tecz­nie za­de­cy­do­wa­no o prze­ro­bie­niu dzieła tak, by zasłonić ge­ni­ta­lia.

Rozkład odpowiedzi

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
odpowiedzi
flagHolandia
0%
2%
11%
85%
34
flagFrancja
0%
3%
11%
84%
26
flagCzechy
0%
0%
15%
84%
13
flagWłochy
0%
4%
12%
83%
24
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
18%
0%
81%
11
flagIrlandia
0%
15%
10%
73%
19
flagNiemcy
7%
9%
8%
72%
93
flagHiszpania
3%
6%
15%
71%
32
flagPolska
5%
12%
12%
68%
5765
flagRosja
5%
11%
16%
66%
18
flagWielka Brytania
8%
12%
15%
62%
167
flagBelgia
18%
6%
12%
62%
16
flagNorwegia
7%
15%
15%
61%
13
flagSzwecja
0%
10%
30%
60%
10
flagNieznany
8%
12%
23%
55%
122
flagStany Zjednoczone
9%
14%
18%
53%
176
flagUkraina
13%
20%
26%
33%
15
flagKanada
0%
26%
46%
26%
15
flagIndie
28%
19%
28%
23%
21

Płeć

men60%
women63%
Ewa została usunięta
6%
5%
wszystkie kobiety zostały usunięte
14%
15%
szatan został usunięty
17%
15%
zakryto genitalia
60%
63%

Szczegóły

Autor: marzycielka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.