"Sąd ostateczny" Michała Anioła został zmieniony po namalowaniu. Jakie wprowadzono zmiany?

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
Stwo­rze­nie słynnego fresku za ołtarzem w Kaplicy Syk­styń­skiej zajęło Mi­cha­ło­wi Aniołowi zajęło siedem lat. Ukoń­czo­ne dzieło uka­zu­ją­ce postacie "jak je Pan Bóg stwo­rzy­ł" było dla wielu szo­ku­ją­ce. Część kar­dy­na­łów za­rzu­ca­ła pro­fa­na­cję i domagała się usu­nię­cia fresku. Papież jednak odrzucił te żądania. Osta­tecz­nie za­de­cy­do­wa­no o prze­ro­bie­niu dzieła tak, by zasłonić ge­ni­ta­lia.

Rozkład odpowiedzi

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
13%
0%
86%
15
flagFrancja
0%
3%
10%
85%
28
flagWłochy
2%
5%
8%
83%
36
flagHolandia
0%
4%
12%
82%
41
flagCzechy
0%
0%
14%
78%
14
flagNiemcy
5%
10%
11%
70%
119
flagHiszpania
2%
8%
14%
70%
34
flagIrlandia
0%
13%
17%
69%
23
flagNorwegia
5%
15%
10%
68%
19
flagPolska
6%
12%
13%
67%
7383
flagSzwecja
0%
13%
20%
66%
15
flagBelgia
17%
5%
11%
64%
17
flagRosja
2%
15%
17%
63%
46
flagWielka Brytania
7%
13%
15%
61%
201
flagStany Zjednoczone
8%
12%
18%
55%
201
flagNieznany
10%
15%
23%
50%
268
flagKanada
0%
23%
41%
35%
17
flagUkraina
9%
15%
40%
31%
32
flagAustralia
20%
20%
20%
30%
10
flagIndie
27%
22%
27%
22%
22

Płeć

men57%
women62%
Ewa została usunięta
8%
5%
wszystkie kobiety zostały usunięte
16%
15%
szatan został usunięty
18%
16%
zakryto genitalia
57%
62%

Szczegóły

Autor: marzycielka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.