"Sąd ostateczny" Michała Anioła został zmieniony po namalowaniu. Jakie wprowadzono zmiany?

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
Stwo­rze­nie słynnego fresku za ołtarzem w Kaplicy Syk­styń­skiej zajęło Mi­cha­ło­wi Aniołowi zajęło siedem lat. Ukoń­czo­ne dzieło uka­zu­ją­ce postacie "jak je Pan Bóg stwo­rzy­ł" było dla wielu szo­ku­ją­ce. Część kar­dy­na­łów za­rzu­ca­ła pro­fa­na­cję i domagała się usu­nię­cia fresku. Papież jednak odrzucił te żądania. Osta­tecz­nie za­de­cy­do­wa­no o prze­ro­bie­niu dzieła tak, by zasłonić ge­ni­ta­lia.

Rozkład odpowiedzi

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
odpowiedzi
flagFrancja
0%
3%
11%
84%
26
flagCzechy
0%
0%
15%
84%
13
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
15%
0%
84%
13
flagHolandia
0%
5%
12%
82%
40
flagWłochy
3%
6%
10%
80%
30
flagIrlandia
0%
15%
10%
75%
20
flagNiemcy
6%
8%
9%
73%
111
flagHiszpania
3%
6%
15%
71%
32
flagPolska
6%
12%
13%
66%
6777
flagNorwegia
5%
16%
11%
66%
18
flagWielka Brytania
8%
13%
15%
62%
179
flagBelgia
18%
6%
12%
62%
16
flagRosja
4%
22%
13%
59%
22
flagSzwecja
0%
16%
25%
58%
12
flagStany Zjednoczone
8%
13%
18%
54%
186
flagNieznany
10%
15%
24%
49%
251
flagUkraina
10%
21%
31%
31%
19
flagKanada
0%
26%
46%
26%
15
flagIndie
28%
19%
28%
23%
21

Płeć

men57%
women62%
Ewa została usunięta
8%
5%
wszystkie kobiety zostały usunięte
15%
14%
szatan został usunięty
18%
16%
zakryto genitalia
57%
62%

Szczegóły

Autor: marzycielka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.