"Sąd ostateczny" Michała Anioła został zmieniony po namalowaniu. Jakie wprowadzono zmiany?

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
Stwo­rze­nie słynnego fresku za ołtarzem w Kaplicy Syk­styń­skiej zajęło Mi­cha­ło­wi Aniołowi zajęło siedem lat. Ukoń­czo­ne dzieło uka­zu­ją­ce postacie "jak je Pan Bóg stwo­rzy­ł" było dla wielu szo­ku­ją­ce. Część kar­dy­na­łów za­rzu­ca­ła pro­fa­na­cję i domagała się usu­nię­cia fresku. Papież jednak odrzucił te żądania. Osta­tecz­nie za­de­cy­do­wa­no o prze­ro­bie­niu dzieła tak, by zasłonić ge­ni­ta­lia.

Rozkład odpowiedzi

Ewa została usunięta
wszystkie kobiety zostały usunięte
szatan został usunięty
zakryto genitalia
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
13%
0%
86%
15
flagFrancja
0%
3%
11%
84%
26
flagHolandia
0%
4%
12%
82%
41
flagWłochy
2%
5%
8%
82%
34
flagCzechy
0%
0%
14%
78%
14
flagNiemcy
6%
9%
10%
72%
116
flagIrlandia
0%
13%
13%
72%
22
flagHiszpania
3%
9%
15%
69%
33
flagPolska
6%
12%
13%
66%
7062
flagNorwegia
5%
16%
11%
66%
18
flagRosja
2%
17%
11%
65%
35
flagSzwecja
0%
14%
21%
64%
14
flagBelgia
18%
6%
12%
62%
16
flagWielka Brytania
8%
13%
15%
61%
191
flagStany Zjednoczone
8%
13%
18%
56%
196
flagNieznany
10%
15%
23%
50%
264
flagUkraina
10%
17%
35%
32%
28
flagKanada
0%
26%
46%
26%
15
flagIndie
27%
22%
27%
22%
22

Płeć

men57%
women62%
Ewa została usunięta
8%
5%
wszystkie kobiety zostały usunięte
16%
15%
szatan został usunięty
18%
16%
zakryto genitalia
57%
62%

Szczegóły

Autor: marzycielka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.