Ser o nazwie "Cuchnący Biskup " wytwarzany jest;

w Anglii
w Belgii
w Szwajcarii
we Francji
Cuchnący Biskup wy­twa­rza­ny jest od 1972 w połd -zach. Anglii . Jego spe­cy­ficz­ny zapach po­rów­nu­je się do odoru starych skar­pe­tek i mokrych ręcz­ni­ków lub szatni w klubie rugby. Tę cha­rak­te­ry­stycz­ną woń po­zy­sku­je się dzięki myciu sera w wywarze z gruszek o nazwie Stinking Bishop. Tradycję tę za­po­cząt­ko­wa­li naj­praw­do­po­dob­niej cystersi

Rozkład odpowiedzi

w Anglii
w Belgii
w Szwajcarii
we Francji
odpowiedzi
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagNieznany
66%
33%
0%
0%
3
flagPolska
28%
26%
24%
20%
53
flagAustria
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men40%
women16%
w Anglii
40%
16%
w Belgii
40%
33%
w Szwajcarii
20%
0%
we Francji
0%
50%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ser o nazwie "Cuchnący Biskup " wytwarzany jest;
59
32%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Ryan Snyder
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.