Sigmund Freud otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny:

Medycyny
Literatury
Odpowiedzi 1. i 2. są poprawne
Żadnej
Mimo 12. no­mi­na­cji (11 - me­dy­cy­na; 1 - li­te­ra­tu­ra) Freud nie otrzymał nigdy Nagrody Nobla. Kapituła Nagrody scep­tycz­nie odnosiła się do wrę­cze­nia mu nagrody ze względu na brak dowodów na­uko­wach i opie­ra­niu swoich badań jedynie na hi­po­te­zach. Sam Freud doszedł do wniosku, że Nagroda Nobla i tak nie pasuje do jego stylu życia, a na rok przed śmiercią oświad­czy­ł, że gdyby ją miał przez przy­pa­dek otrzy­ma­ć, od­mó­wił­by jej przy­ję­cia.

Rozkład odpowiedzi

Medycyny
Literatury
Odpowiedzi 1. i 2. są poprawne
Żadnej
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
12%
5%
36%
45%
79
flagNieznany
60%
20%
20%
0%
5
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
1
flagDania
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagJaponia
100%
0%
0%
0%
1
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men39%
women45%
Medycyny
17%
27%
Literatury
17%
0%
Odpowiedzi 1. i 2. są poprawne
26%
27%
Żadnej
39%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Sigmund Freud otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny:
91
40%

Szczegóły

Autor: Ivanhoe Martin
Ilustracja: Veroraz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.