Skąd gołębie mają takie kolory ?

jedzą karmę z barwnikiem
są pomalowane
to taka rasa
to fotomontaż
W Hisz­pa­nii or­ga­ni­zu­je się zawody gołębi w których jaskrawo po­ma­lo­wa­ne farbą samce ścigają samicę. Wygrywa ten który naj­szyb­ciej spro­wa­dzi ją do swojej klatki. Każdy z hodowców ma okre­ślo­ne swoje barwy po których sędzia może roz­po­znać ptaki. Nagrody jakie otrzy­mu­ją hodowcy dochodzą do nawet kil­ku­na­stu tysięcy euro w za­leż­no­ści od rangi konkursu

Rozkład odpowiedzi

jedzą karmę z barwnikiem
są pomalowane
to taka rasa
to fotomontaż
odpowiedzi
flagNieznany
13%
39%
26%
20%
68
flagPolska
12%
35%
27%
25%
343

Płeć

men37%
women30%
jedzą karmę z barwnikiem
15%
16%
są pomalowane
37%
30%
to taka rasa
26%
33%
to fotomontaż
20%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd gołębie mają takie kolory ?
425
36%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Czytaj więcej: www.theguardian.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.