Skąd gołębie mają takie kolory ?

jedzą karmę z barwnikiem
są pomalowane
to taka rasa
to fotomontaż
W Hisz­pa­nii or­ga­ni­zu­je się zawody gołębi w których jaskrawo po­ma­lo­wa­ne farbą samce ścigają samicę. Wygrywa ten który naj­szyb­ciej spro­wa­dzi ją do swojej klatki. Każdy z hodowców ma okre­ślo­ne swoje barwy po których sędzia może roz­po­znać ptaki. Nagrody jakie otrzy­mu­ją hodowcy dochodzą do nawet kil­ku­na­stu tysięcy euro w za­leż­no­ści od rangi konkursu

Rozkład odpowiedzi

jedzą karmę z barwnikiem
są pomalowane
to taka rasa
to fotomontaż
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
60%
10%
20%
10
flagNieznany
17%
34%
29%
18%
132
flagPolska
15%
33%
29%
21%
862

Płeć

men35%
women31%
jedzą karmę z barwnikiem
17%
18%
są pomalowane
35%
31%
to taka rasa
28%
34%
to fotomontaż
18%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd gołębie mają takie kolory ?
1031
34%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Czytaj więcej: www.theguardian.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.