Skąd pochodzi nazwa waluty "dolar"?

ze Stanów Zjednoczonych
z Wielkiej Brytanii
z Niemiec
z Czech
Dolar - wy­ko­rzy­sty­wa­ny w różnych krajach w tym USA - to w istocie talar, którego bicie z cze­skie­go srebra roz­po­czę­to w 1519 roku w Ja­chy­mo­vie, wówczas Jo­achi­mi­stha­le­r, od którego nazwano nową monetę. Samo słowo dolar jest znie­kształ­co­ną an­glo­sa­ską - za ni­der­landz­kim po­śred­nic­twem - wymową słowa talar.

Rozkład odpowiedzi

ze Stanów Zjednoczonych
z Wielkiej Brytanii
z Niemiec
z Czech
odpowiedzi
flagHolandia
12%
20%
8%
60%
25
flagStany Zjednoczone
22%
16%
5%
55%
18
flagNiemcy
20%
17%
10%
51%
39
flagPolska
26%
15%
8%
49%
3991
flagWielka Brytania
27%
14%
9%
49%
55
flagNieznany
29%
15%
8%
46%
845

Płeć

men52%
women39%
ze Stanów Zjednoczonych
25%
34%
z Wielkiej Brytanii
13%
18%
z Niemiec
7%
7%
z Czech
52%
39%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzi nazwa waluty "dolar"?
5069
49%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Berlin-George
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.