Gdzie można spotkać tak wyglądające krowy?

Afryka
Ameryka Północna
Anglia
Indie
W Indiach krowy żyją wśród ludzi. Nawet w dużych mia­sta­ch, chodzą po chod­ni­ka­ch, kryją się w cieniu sa­mo­cho­dó­w, leżą na uli­cach.Kro­wa powinna być trak­to­wa­na jako jedna z siedmiu matek czło­wie­ka, gdyż jako dawczyni mleka staje się jego kar­mi­ciel­ką.

Rozkład odpowiedzi

Afryka
Ameryka Północna
Anglia
Indie
odpowiedzi
flagNieznany
3%
2%
0%
94%
220
flagPolska
4%
3%
1%
89%
1168
flagNiemcy
6%
12%
6%
75%
16
flagWielka Brytania
30%
0%
0%
70%
20

Płeć

men91%
women91%
Afryka
5%
3%
Ameryka Północna
2%
4%
Anglia
0%
0%
Indie
91%
91%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie można spotkać tak wyglądające krowy?
1473
89%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: George Tziralis
Czytaj więcej: wikipedia Święta krowa
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.