Skąd pochodzi polski zwyczaj salutowania dwoma palcami?

z prawosławia
od dwukolorowej flagi
ku czci poległego bohatera
nie wiadomo
Istnieją różne in­ter­pre­ta­cje pol­skie­go salutu woj­sko­we­go, ale żadna nie została po­twier­dzo­na. Wiemy, że za­po­cząt­ko­wa­ny został w armii Kró­le­stwa Kon­gre­so­we­go. Wg nie­któ­rych na wzór salutu ro­syj­skie­go (sic). Wg innego przekazu miał być przyjęty na cześć bo­ha­ter­stwa gońca, który stracił 2 palce od szrap­ne­la, mimo tego za­sa­lu­to­wa­ł, zdał meldunek i zmarł.

Rozkład odpowiedzi

z prawosławia
od dwukolorowej flagi
ku czci poległego bohatera
nie wiadomo
odpowiedzi
flagPolska
6%
15%
33%
43%
730
flagNieznany
8%
25%
36%
29%
47
flagWielka Brytania
18%
9%
54%
18%
11

Płeć

men33%
women40%
z prawosławia
9%
17%
od dwukolorowej flagi
14%
14%
ku czci poległego bohatera
42%
27%
nie wiadomo
33%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzi polski zwyczaj salutowania dwoma palcami?
834
43%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: www.pb.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.