Skąd pochodzi symbol całki?

to wydłużona litera S, od łacińskiego "summa" (suma)
to zakręcony symbol /, od symbolu dzielenia
symbolizuje połączone ze sobą dwa nawiasy
ma przypominać literę f, od angielskiego "function" (funkcja)
Ma­te­ma­tyk XVII­-wiecz­ny Got­t­fried Wilhelm von Leibniz oparł symbol całki na ła­ciń­skim słowie "summa" (suma), które pisał "ſumma". Cał­ko­wa­nie jest bowiem uogól­nie­niem su­mo­wa­nia.

Rozkład odpowiedzi

to wydłużona litera S, od łacińskiego "summa" (suma)
to zakręcony symbol /, od symbolu dzielenia
symbolizuje połączone ze sobą dwa nawiasy
ma przypominać literę f, od angielskiego "function" (funkcja)
odpowiedzi
flagNieznany
45%
13%
14%
27%
100
flagPolska
44%
11%
15%
27%
962
flagWielka Brytania
28%
21%
14%
35%
14

Płeć

men43%
women50%
to wydłużona litera S, od łacińskiego "summa" (suma)
43%
50%
to zakręcony symbol /, od symbolu dzielenia
15%
9%
symbolizuje połączone ze sobą dwa nawiasy
12%
16%
ma przypominać literę f, od angielskiego "function" (funkcja)
28%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzi symbol całki?
1123
44%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: WhiteTimberwolf
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.