Skąd pochodziła Katarzyna II Wielka, caryca Rosji?

Ze Szczecina
Z Petersburgu
Z Legnicy
Z Wilna
Urodziła się 2 maja 1729 roku w Szcze­ci­nie jako córka księcia Chri­stia­na Augusta von An­hal­t-Zerbst z dynastii askań­skiej i Joanny Elżbiety z dynastii holsz­tyń­skiej. Jej za­ślu­bi­ny z carem Piotrem III były efektem dy­plo­ma­tycz­nych zabiegów jej krew­ny­ch, mających na celu wzmoc­nie­nie sojuszu pru­sko­-ro­syj­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Ze Szczecina
Z Petersburgu
Z Legnicy
Z Wilna
odpowiedzi
flagNiemcy
50%
28%
14%
7%
14
flagPolska
42%
34%
10%
12%
1593
flagNieznany
37%
35%
10%
15%
297
flagWielka Brytania
35%
29%
11%
23%
17

Płeć

men42%
women34%
Ze Szczecina
42%
34%
Z Petersburgu
31%
40%
Z Legnicy
13%
10%
Z Wilna
13%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodziła Katarzyna II Wielka, caryca Rosji?
1971
41%

Szczegóły

Autor: Tiger24PL
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.