Skąd przywędrował do polski zwyczaj ubierania choinki bożonarodzeniowej?

z Hiszpanii
z Niemiec
z Włoch
z Francji
Zwyczaj ten narodził się w Alzacji, Francja. Do Polski jednak dotarł w okresie zaborów na prze­ło­mie XVIII i XIX wieku wraz z nie­miec­ki­mi pro­te­stan­ta­mi. Po­cząt­ko­wo spo­ty­ka­na była jedynie w mia­stach. Stamtąd dopiero zwyczaj ten prze­niósł się na wieś, za­stę­pu­jąc znacznie starszy sło­wiań­ski zwyczaj de­ko­ro­wa­nia snopu zboża, zwanego Di­du­chem.

Rozkład odpowiedzi

z Hiszpanii
z Niemiec
z Włoch
z Francji
odpowiedzi
flagNieznany
6%
81%
12%
0%
16
flagPolska
6%
74%
12%
6%
325

Płeć

men72%
women58%
z Hiszpanii
4%
8%
z Niemiec
72%
58%
z Włoch
16%
20%
z Francji
6%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd przywędrował do polski zwyczaj ubierania choinki bożonarodzeniowej?
368
74%

Szczegóły

Autor: ‏
Ilustracja: Vasile Cotovanu
Czytaj więcej: wikipedia Choinka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.