Skąd wywodzi się szachownica polskiego lotnictwa?

z Poznania
z Krakowa
ze Lwowa
z Warszawy
Sza­chow­ni­ca była pier­wot­nie oso­bi­stym em­ble­ma­tem por. Sta­ni­sła­wa Steca jeszcze w czasach jego służby w lot­nic­twie ce­sar­sko­-kró­lew­skim. Stec noszącym ją sa­mo­lo­tem przy­le­ciał do Warszawy z mel­dun­kiem z ob­lę­żo­ne­go Lwowa. Pod­pa­trzo­na przez dowódcę lot­nic­twa została przyjęta jako symbol całego lot­nic­twa pol­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

z Poznania
z Krakowa
ze Lwowa
z Warszawy
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
15%
7%
73%
3%
26
flagHolandia
14%
19%
61%
4%
21
flagWielka Brytania
22%
10%
60%
5%
70
flagNiemcy
14%
20%
56%
6%
62
flagPolska
20%
15%
54%
8%
8361
flagNieznany
22%
17%
48%
10%
2013

Płeć

men52%
women58%
z Poznania
20%
18%
z Krakowa
17%
15%
ze Lwowa
52%
58%
z Warszawy
9%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd wywodzi się szachownica polskiego lotnictwa?
10697
53%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: MAC13
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.