Skąd głównie pochodzą szmaragdy?

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
Kolumbia jest zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem szma­rag­dó­w, do­star­cza­jąc 50-95% ich świa­to­we­go wy­do­by­cia. Ko­lum­bij­skie szma­rag­dy są do tego naj­czyst­sze. Wy­do­by­cie i handel szma­rag­da­mi znajduje się, obok handlu nar­ko­ty­ka­mi, w centrum cią­gną­ce­go się w Kolumbii kon­flik­tu.

Rozkład odpowiedzi

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
odpowiedzi
flagFinlandia
2%
94%
2%
0%
36
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
4%
86%
0%
9%
22
flagBelgia
27%
63%
0%
9%
11
flagWłochy
26%
58%
7%
7%
41
flagCzechy
28%
57%
14%
0%
14
flagWielka Brytania
32%
52%
6%
8%
291
flagStany Zjednoczone
27%
47%
9%
15%
272
flagHolandia
37%
47%
8%
6%
59
flagIndie
25%
46%
11%
16%
54
flagNiemcy
35%
45%
11%
8%
142
flagIrlandia
38%
44%
5%
11%
36
flagPolska
37%
41%
10%
10%
9171
flagFrancja
41%
37%
12%
8%
24
flagAustralia
32%
35%
9%
22%
31
flagDania
41%
33%
0%
25%
12
flagNorwegia
33%
29%
20%
16%
24
flagKanada
26%
26%
26%
21%
23
flagNieznany
51%
25%
11%
10%
527
flagSzwecja
61%
23%
0%
15%
13
flagFilipiny
46%
20%
13%
20%
15

Płeć

men38%
women43%
z RPA
39%
35%
z Kolumbii
38%
43%
z Syberii
12%
10%
z Argentyny
9%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd głównie pochodzą szmaragdy?
10526
41%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
Ilustracja: Cliff
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.