Skąd głównie pochodzą szmaragdy?

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
Kolumbia jest zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem szma­rag­dó­w, do­star­cza­jąc 50-95% ich świa­to­we­go wy­do­by­cia. Ko­lum­bij­skie szma­rag­dy są do tego naj­czyst­sze. Wy­do­by­cie i handel szma­rag­da­mi znajduje się, obok handlu nar­ko­ty­ka­mi, w centrum cią­gną­ce­go się w Kolumbii kon­flik­tu.

Rozkład odpowiedzi

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
odpowiedzi
flagFinlandia
2%
94%
2%
0%
36
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
4%
87%
0%
8%
24
flagCzechy
26%
60%
13%
0%
15
flagWłochy
27%
58%
6%
6%
43
flagWielka Brytania
33%
50%
6%
8%
304
flagHolandia
34%
50%
7%
6%
63
flagGrecja
25%
50%
8%
16%
12
flagStany Zjednoczone
28%
47%
9%
14%
286
flagNiemcy
36%
44%
11%
8%
154
flagIndie
29%
44%
11%
14%
61
flagIrlandia
40%
43%
5%
10%
37
flagPolska
37%
41%
10%
10%
9667
flagFrancja
41%
37%
12%
8%
24
flagAustralia
32%
35%
9%
22%
31
flagSzwecja
55%
30%
0%
15%
20
flagDania
46%
30%
0%
23%
13
flagNorwegia
34%
26%
23%
15%
26
flagKanada
26%
26%
26%
21%
23
flagNieznany
51%
25%
11%
10%
560
flagFilipiny
46%
20%
13%
20%
15

Płeć

men38%
women44%
z RPA
39%
35%
z Kolumbii
38%
44%
z Syberii
12%
10%
z Argentyny
9%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd głównie pochodzą szmaragdy?
11119
41%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
Ilustracja: Cliff
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.