Skąd głównie pochodzą szmaragdy?

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
Kolumbia jest zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem szma­rag­dó­w, do­star­cza­jąc 50-95% ich świa­to­we­go wy­do­by­cia. Ko­lum­bij­skie szma­rag­dy są do tego naj­czyst­sze. Wy­do­by­cie i handel szma­rag­da­mi znajduje się, obok handlu nar­ko­ty­ka­mi, w centrum cią­gną­ce­go się w Kolumbii kon­flik­tu.

Rozkład odpowiedzi

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
odpowiedzi
flagFinlandia
2%
94%
2%
0%
36
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
4%
88%
0%
8%
25
flagSzwajcaria
23%
76%
0%
0%
17
flagAustria
40%
60%
0%
0%
15
flagWłochy
29%
56%
6%
6%
44
flagCzechy
33%
55%
11%
0%
18
flagHolandia
32%
54%
7%
5%
68
flagWielka Brytania
34%
49%
6%
8%
319
flagStany Zjednoczone
29%
47%
8%
14%
304
flagNiemcy
36%
44%
10%
8%
156
flagIndie
31%
43%
10%
14%
69
flagIrlandia
40%
43%
5%
10%
37
flagPolska
37%
42%
10%
10%
10088
flagFrancja
41%
37%
12%
8%
24
flagAustralia
32%
35%
9%
22%
31
flagSzwecja
59%
27%
0%
13%
22
flagFilipiny
44%
27%
11%
16%
18
flagNieznany
51%
26%
12%
10%
575
flagNorwegia
34%
26%
23%
15%
26
flagKanada
26%
26%
26%
21%
23

Płeć

men39%
women44%
z RPA
39%
34%
z Kolumbii
39%
44%
z Syberii
12%
10%
z Argentyny
8%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd głównie pochodzą szmaragdy?
11597
42%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
Ilustracja: Cliff
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.