Skąd głównie pochodzą szmaragdy?

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
Kolumbia jest zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem szma­rag­dó­w, do­star­cza­jąc 50-95% ich świa­to­we­go wy­do­by­cia. Ko­lum­bij­skie szma­rag­dy są do tego naj­czyst­sze. Wy­do­by­cie i handel szma­rag­da­mi znajduje się, obok handlu nar­ko­ty­ka­mi, w centrum cią­gną­ce­go się w Kolumbii kon­flik­tu.

Rozkład odpowiedzi

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
odpowiedzi
flagFinlandia
2%
94%
2%
0%
36
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
85%
0%
10%
20
flagBelgia
27%
63%
0%
9%
11
flagWłochy
26%
58%
7%
7%
41
flagCzechy
28%
57%
14%
0%
14
flagWielka Brytania
33%
51%
6%
8%
279
flagStany Zjednoczone
28%
47%
8%
15%
263
flagIndie
24%
47%
11%
16%
53
flagNiemcy
35%
45%
11%
8%
136
flagHolandia
39%
45%
7%
7%
53
flagIrlandia
40%
42%
5%
11%
35
flagPolska
37%
41%
10%
10%
8659
flagFrancja
43%
39%
8%
8%
23
flagUkraina
45%
36%
0%
9%
11
flagAustralia
32%
35%
9%
22%
31
flagDania
41%
33%
0%
25%
12
flagKanada
27%
27%
22%
22%
22
flagNieznany
51%
25%
12%
10%
482
flagNorwegia
33%
23%
23%
19%
21
flagFilipiny
50%
21%
14%
14%
14

Płeć

men38%
women43%
z RPA
39%
35%
z Kolumbii
38%
43%
z Syberii
12%
11%
z Argentyny
9%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd głównie pochodzą szmaragdy?
9920
41%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
Ilustracja: Cliff
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.