Skąd głównie pochodzą szmaragdy?

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
Kolumbia jest zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem szma­rag­dó­w, do­star­cza­jąc 50-95% ich świa­to­we­go wy­do­by­cia. Ko­lum­bij­skie szma­rag­dy są do tego naj­czyst­sze. Wy­do­by­cie i handel szma­rag­da­mi znajduje się, obok handlu nar­ko­ty­ka­mi, w centrum cią­gną­ce­go się w Kolumbii kon­flik­tu.

Rozkład odpowiedzi

z RPA
z Kolumbii
z Syberii
z Argentyny
odpowiedzi
flagFinlandia
2%
94%
2%
0%
35
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
6%
87%
0%
6%
16
flagWłochy
30%
63%
3%
3%
33
flagBelgia
27%
63%
0%
9%
11
flagCzechy
28%
57%
14%
0%
14
flagWielka Brytania
34%
52%
4%
8%
226
flagIndie
21%
49%
11%
17%
51
flagNiemcy
32%
47%
12%
6%
116
flagStany Zjednoczone
29%
46%
8%
14%
249
flagIrlandia
39%
46%
3%
10%
28
flagPolska
36%
42%
10%
10%
6420
flagFrancja
45%
40%
9%
4%
22
flagUkraina
40%
40%
0%
10%
10
flagNieznany
46%
38%
10%
5%
39
flagHolandia
44%
38%
8%
8%
36
flagAustralia
31%
37%
6%
24%
29
flagDania
41%
33%
0%
25%
12
flagKanada
27%
27%
22%
22%
22
flagFilipiny
50%
25%
8%
16%
12
flagNorwegia
35%
23%
23%
17%
17

Płeć

men44%
women42%
z RPA
34%
36%
z Kolumbii
44%
42%
z Syberii
13%
11%
z Argentyny
7%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd głównie pochodzą szmaragdy?
7099
43%

Szczegóły

Autor: Mateusz Wilk
Ilustracja: Cliff
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.