Skąd pochodzą Amiszowie?

z Holandii
z Niemiec
ze Szwacjarii
ze Szwecji
Historia kościoła Amiszów roz­po­czy­na się w roku 1693 schizmą pośród szwaj­car­skich Ana­bap­ty­stó­w, której prze­wo­dził Jakob Amman. W XVIII wieku grupa około 200 Amiszów wy­emi­gro­wa­ła do Ameryki, dając początek liczącej dziś 250,000 osób spo­łecz­no­ści.

Rozkład odpowiedzi

z Holandii
z Niemiec
ze Szwacjarii
ze Szwecji
odpowiedzi
flagSzwajcaria
6%
6%
82%
3%
29
flagBelgia
7%
15%
69%
7%
13
flagCzechy
40%
0%
60%
0%
10
flagHolandia
28%
8%
57%
5%
35
flagHiszpania
18%
25%
56%
0%
16
flagNorwegia
30%
8%
47%
13%
23
flagIndie
13%
34%
47%
4%
23
flagNiemcy
27%
19%
42%
11%
109
flagPolska
34%
13%
41%
9%
9497
flagWłochy
30%
13%
40%
16%
30
flagFrancja
40%
9%
40%
9%
22
flagWielka Brytania
38%
12%
39%
8%
190
flagNieznany
35%
24%
30%
10%
399
flagIrlandia
46%
15%
26%
11%
26
flagStany Zjednoczone
36%
27%
23%
11%
227
flagSzwecja
57%
21%
21%
0%
14
flagAustralia
54%
9%
18%
18%
11
flagUkraina
50%
33%
16%
0%
12
flagKanada
40%
36%
13%
9%
22

Płeć

men35%
women36%
z Holandii
37%
41%
z Niemiec
19%
12%
ze Szwacjarii
35%
36%
ze Szwecji
7%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzą Amiszowie?
10516
41%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.