Skąd pochodzą Amiszowie?

z Holandii
z Niemiec
ze Szwacjarii
ze Szwecji
Historia kościoła Amiszów roz­po­czy­na się w roku 1693 schizmą pośród szwaj­car­skich Ana­bap­ty­stó­w, której prze­wo­dził Jakob Amman. W XVIII wieku grupa około 200 Amiszów wy­emi­gro­wa­ła do Ameryki, dając początek liczącej dziś 250,000 osób spo­łecz­no­ści.

Rozkład odpowiedzi

z Holandii
z Niemiec
ze Szwacjarii
ze Szwecji
odpowiedzi
flagSzwajcaria
11%
0%
82%
5%
17
flagBelgia
9%
9%
72%
9%
11
flagCzechy
40%
0%
60%
0%
10
flagHolandia
32%
7%
57%
3%
28
flagIndie
15%
26%
52%
5%
19
flagHiszpania
20%
30%
50%
0%
10
flagNorwegia
26%
10%
47%
15%
19
flagNiemcy
28%
18%
43%
10%
99
flagPolska
35%
12%
41%
9%
7594
flagWłochy
36%
8%
40%
16%
25
flagFrancja
40%
9%
40%
9%
22
flagWielka Brytania
39%
12%
38%
9%
160
flagNieznany
35%
14%
35%
14%
34
flagIrlandia
47%
13%
26%
13%
23
flagStany Zjednoczone
36%
27%
23%
10%
196
flagUkraina
54%
27%
18%
0%
11
flagKanada
38%
33%
16%
11%
18

Płeć

men37%
women36%
z Holandii
38%
41%
z Niemiec
16%
11%
ze Szwacjarii
37%
36%
ze Szwecji
6%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzą Amiszowie?
8154
41%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.