Skąd pochodzą te buty?

z Japonii
z Chin
z Tajlandii
z Kolumbii
Te maleńkie buciki noszone były w Chinach przez kobiety, które do­ra­sta­ły z ob­wią­za­ny­mi stopami. Przez ponad tysiąc lat w Chinach młodym dziew­czę­tom mocno ob­wią­zy­wa­no stopy, które przez to nie mogły urosnąć, prze­kształ­ca­jąc się w zde­for­mo­wa­ne kikuty uważane niegdyś za szczyt urody. Dziś ob­wią­zy­wa­nie nóg jest za­bro­nio­ne, choć wciąż żyją starsze kobiety ze zde­for­mo­wa­ny­mi w ten sposób stopami.

Rozkład odpowiedzi

z Japonii
z Chin
z Tajlandii
z Kolumbii
odpowiedzi
flagRosja
9%
78%
9%
2%
41
flagSzwecja
23%
69%
7%
0%
13
flagKanada
19%
61%
19%
0%
21
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
30%
61%
7%
0%
13
flagIndie
20%
60%
20%
0%
15
flagHolandia
16%
59%
16%
5%
37
flagWielka Brytania
20%
57%
17%
4%
226
flagStany Zjednoczone
13%
56%
21%
7%
118
flagWłochy
23%
60%
10%
6%
30
flagUkraina
6%
53%
40%
0%
15
flagNorwegia
19%
52%
19%
9%
21
flagPolska
16%
50%
26%
6%
8786
flagNiemcy
18%
50%
21%
9%
142
flagNieznany
16%
43%
32%
8%
350
flagFrancja
22%
38%
22%
11%
18
flagIrlandia
27%
27%
21%
24%
33

Płeć

men50%
women50%
z Japonii
13%
17%
z Chin
50%
50%
z Tajlandii
28%
25%
z Kolumbii
7%
6%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.