Skąd pochodzą te buty?

z Japonii
z Chin
z Tajlandii
z Kolumbii
Te maleńkie buciki noszone były w Chinach przez kobiety, które do­ra­sta­ły z ob­wią­za­ny­mi stopami. Przez ponad tysiąc lat w Chinach młodym dziew­czę­tom mocno ob­wią­zy­wa­no stopy, które przez to nie mogły urosnąć, prze­kształ­ca­jąc się w zde­for­mo­wa­ne kikuty uważane niegdyś za szczyt urody. Dziś ob­wią­zy­wa­nie nóg jest za­bro­nio­ne, choć wciąż żyją starsze kobiety ze zde­for­mo­wa­ny­mi w ten sposób stopami.

Rozkład odpowiedzi

z Japonii
z Chin
z Tajlandii
z Kolumbii
odpowiedzi
flagRosja
10%
75%
10%
5%
20
flagKanada
19%
61%
19%
0%
21
flagWłochy
21%
64%
10%
3%
28
flagStany Zjednoczone
13%
57%
21%
7%
109
flagUkraina
7%
57%
35%
0%
14
flagWielka Brytania
20%
56%
17%
4%
207
flagHolandia
16%
53%
20%
6%
30
flagIndie
23%
53%
23%
0%
13
flagNorwegia
21%
52%
21%
5%
19
flagNiemcy
18%
51%
21%
8%
126
flagPolska
17%
50%
25%
6%
7679
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
40%
50%
10%
0%
10
flagNieznany
16%
41%
34%
7%
185
flagFrancja
22%
38%
22%
11%
18
flagIrlandia
27%
27%
17%
27%
29

Płeć

men51%
women50%
z Japonii
13%
17%
z Chin
51%
50%
z Tajlandii
28%
25%
z Kolumbii
6%
6%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.