Skąd pochodzą te buty?

z Japonii
z Chin
z Tajlandii
z Kolumbii
Te maleńkie buciki noszone były w Chinach przez kobiety, które do­ra­sta­ły z ob­wią­za­ny­mi stopami. Przez ponad tysiąc lat w Chinach młodym dziew­czę­tom mocno ob­wią­zy­wa­no stopy, które przez to nie mogły urosnąć, prze­kształ­ca­jąc się w zde­for­mo­wa­ne kikuty uważane niegdyś za szczyt urody. Dziś ob­wią­zy­wa­nie nóg jest za­bro­nio­ne, choć wciąż żyją starsze kobiety ze zde­for­mo­wa­ny­mi w ten sposób stopami.

Rozkład odpowiedzi

z Japonii
z Chin
z Tajlandii
z Kolumbii
odpowiedzi
flagRosja
12%
75%
7%
1%
57
flagUkraina
5%
65%
30%
0%
20
flagHolandia
15%
62%
15%
5%
40
flagKanada
19%
61%
19%
0%
21
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
30%
61%
7%
0%
13
flagSzwecja
26%
60%
6%
6%
15
flagIndie
20%
60%
20%
0%
15
flagDania
20%
60%
10%
0%
10
flagStany Zjednoczone
12%
59%
20%
7%
125
flagWielka Brytania
20%
57%
17%
4%
236
flagWłochy
23%
60%
10%
6%
30
flagNorwegia
19%
52%
19%
9%
21
flagPolska
16%
50%
26%
6%
9194
flagNiemcy
19%
49%
21%
10%
147
flagNieznany
16%
43%
31%
8%
366
flagFrancja
21%
42%
21%
10%
19
flagIrlandia
30%
25%
19%
25%
36

Płeć

men50%
women50%
z Japonii
13%
17%
z Chin
50%
50%
z Tajlandii
28%
25%
z Kolumbii
7%
6%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.