Skąd pochodzi dwugłowy orzeł z herbu Rosji?

z rosyjskich legend
to starosłowiański symbol szczęścia
został przejęty ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego
został przejęty z Imperium Bizantyjskiego
Po upadku Kon­stan­ty­no­po­lu w roku 1453, Moskwa ogłosiła się spad­ko­bier­cą i kon­ty­nu­ato­rem Ce­sar­stwa Wschod­nio­rzym­skie­go. Iwan III poślubił Zofię Pa­la­io­lo­gi­nę, sio­strze­ni­cę ostat­nie­go cesarza Kon­stan­ty­na XI, a za swój herb przyjął bi­zan­tyj­skie­go dwu­gło­we­go orła. W bi­zan­tyj­skiej he­ral­dy­ce dwugłowy orzeł sym­bo­li­zo­wał podwójną naturę władzy ce­sar­skiej - zarówno świecką, jak i ko­ściel­ną.

Rozkład odpowiedzi

z rosyjskich legend
to starosłowiański symbol szczęścia
został przejęty ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego
został przejęty z Imperium Bizantyjskiego
odpowiedzi
flagHiszpania
8%
4%
12%
76%
25
flagDania
7%
0%
15%
76%
13
flagSzwajcaria
0%
0%
27%
72%
18
flagLitwa
0%
0%
27%
72%
18
flagRosja
5%
5%
15%
68%
51
flagWłochy
6%
10%
16%
66%
30
flagWielka Brytania
8%
6%
21%
62%
383
flagHolandia
5%
8%
24%
62%
37
flagFrancja
5%
5%
29%
56%
37
flagPolska
11%
9%
24%
54%
14807
flagNiemcy
8%
9%
29%
51%
167
flagSzwecja
0%
10%
35%
50%
20
flagStany Zjednoczone
8%
14%
26%
49%
301
flagKanada
12%
6%
29%
48%
31
flagBelgia
0%
20%
33%
46%
15
flagNieznany
16%
10%
30%
41%
737
flagIrlandia
7%
14%
39%
39%
41
flagAustralia
14%
7%
35%
35%
14
flagNorwegia
13%
20%
33%
33%
15
flagIndie
3%
30%
40%
26%
30

Płeć

men49%
women51%
z rosyjskich legend
13%
9%
to starosłowiański symbol szczęścia
10%
10%
został przejęty ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego
26%
28%
został przejęty z Imperium Bizantyjskiego
49%
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: My past
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.