Skąd pochodzi nazwa Pennsylvanii?

od nazwy plemiona Indian
od nazwiska właściciela
od łacińskiej nazwy rośliny
od podobieństwa do Transylwanii
W roku 1681 król Wielkiej Brytanii Karol II nadał ogromne obszary ziemi w Kolonii Bry­tyj­skiej Wil­lia­mo­wi Pennowi, aby spłacić dług za­cią­gnię­ty u jego ojca, ad­mi­ra­ła. Było to jedno z naj­więk­szych nadań ziem­skich dla osoby pry­wat­nej w hi­sto­rii. William Penn chciał, by ziemię nazwać Nową Walię lub Sylvanią i był za­wsty­dzo­ny nazwą nadaną przez króla.

Rozkład odpowiedzi

od nazwy plemiona Indian
od nazwiska właściciela
od łacińskiej nazwy rośliny
od podobieństwa do Transylwanii
odpowiedzi
flagSzwajcaria
4%
90%
4%
0%
21
flagHiszpania
8%
70%
11%
5%
34
flagWłochy
14%
66%
10%
10%
50
flagKanada
18%
63%
9%
9%
44
flagSzwecja
17%
61%
17%
2%
34
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
17%
56%
21%
4%
23
flagFrancja
18%
55%
15%
10%
38
flagStany Zjednoczone
17%
53%
12%
13%
645
flagWielka Brytania
19%
53%
17%
8%
426
flagAustria
20%
52%
28%
0%
25
flagRosja
17%
52%
11%
17%
17
flagNiemcy
13%
51%
19%
15%
232
flagHolandia
18%
49%
18%
14%
61
flagPolska
19%
47%
19%
13%
16987
flagDania
14%
44%
18%
22%
27
flagNorwegia
34%
40%
21%
3%
32
flagUkraina
11%
40%
29%
18%
27
flagIrlandia
23%
39%
28%
8%
46
flagIndie
11%
30%
28%
23%
42
flagNieznany
28%
25%
24%
21%
647

Płeć

men38%
women41%
od nazwy plemiona Indian
22%
21%
od nazwiska właściciela
38%
41%
od łacińskiej nazwy rośliny
21%
23%
od podobieństwa do Transylwanii
16%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzi nazwa Pennsylvanii?
18785
46%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Ron Cogswell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.