Skąd pochodzi nazwa rasy Rottweiler?

Od miasta Rottweil
Od czerwonego języka psa
Od umiejętności wykopywania korzeni
Od umiejętności psa do polowania
Rot­twe­iler to jedna z naj­star­szych ras pa­ster­ski­ch, nazwana od nie­miec­kie­go miasta Rot­twe­il, skąd rasa po­cho­dzi. Możliwe, że wywodzą się od sta­ro­żyt­nych rzym­skich psów Dro­ve­ró­w, spro­wa­dzo­nych na tereny dzi­siej­szych Niemiec przez rzym­skich le­gio­ni­stów. W śre­dnio­wie­czu psy były znane jako "psy rzeź­ni­kó­w", ponieważ były wy­ko­rzy­sty­wa­ne do cią­gnię­cia wózków z mięsem i innymi pro­duk­ta­mi na rynek.

Rozkład odpowiedzi

Od miasta Rottweil
Od czerwonego języka psa
Od umiejętności wykopywania korzeni
Od umiejętności psa do polowania
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
91%
0%
8%
0%
12
flagHiszpania
80%
0%
10%
10%
10
flagNiemcy
75%
9%
3%
12%
97
flagIrlandia
75%
12%
4%
8%
24
flagFrancja
73%
13%
4%
8%
23
flagStany Zjednoczone
68%
3%
13%
13%
138
flagHolandia
66%
18%
7%
3%
27
flagSzwajcaria
65%
4%
8%
21%
23
flagPolska
61%
14%
7%
15%
7801
flagWielka Brytania
60%
15%
11%
12%
151
flagAustralia
58%
16%
8%
16%
12
flagGrecja
53%
7%
15%
23%
13
flagIndie
48%
14%
19%
12%
47
flagUkraina
47%
31%
5%
15%
19
flagWłochy
46%
23%
23%
7%
13
flagNorwegia
46%
15%
23%
15%
13
flagNieznany
43%
19%
12%
23%
582
flagSzwecja
38%
11%
5%
44%
18

Płeć

men47%
women54%
Od miasta Rottweil
48%
54%
Od czerwonego języka psa
19%
17%
Od umiejętności wykopywania korzeni
11%
9%
Od umiejętności psa do polowania
19%
17%

Szczegóły

Autor: Julia Gniot
Ilustracja: mister b 1138
Czytaj więcej: wikipedia Rottweiler
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.