Skąd pochodzi taniec polka?

z Polski
z Czech
z USA
z Francji
Taniec pochodzi z Czech, a jego nazwa pochodzi naj­praw­do­po­dob­niej od cze­skie­go słowa Polka ozna­cza­ją­ce­go miesz­kan­kę Polski. Do niedawna taniec był dość po­pu­lar­ny w USA, gdzie wpro­wa­dzi­li go emi­gran­ci z Europy środ­ko­wej. Do roku 2009 polka była jedną z ka­te­go­rii nagród Grammy, została jednak usunięta ze względu na spa­da­ją­cą po­pu­lar­ność tańca.

Rozkład odpowiedzi

z Polski
z Czech
z USA
z Francji
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
100%
0%
0%
15
flagCzechy
0%
92%
7%
0%
14
flagNiemcy
8%
90%
1%
0%
95
flagIrlandia
7%
85%
0%
7%
14
flagPolska
11%
84%
1%
1%
6827
flagSzwecja
7%
84%
0%
7%
13
flagWielka Brytania
13%
82%
3%
0%
141
flagFrancja
0%
81%
18%
0%
11
flagHolandia
3%
80%
3%
3%
26
flagNorwegia
5%
80%
5%
10%
20
flagDania
20%
80%
0%
0%
10
flagNieznany
17%
79%
1%
1%
196
flagWłochy
19%
76%
4%
0%
21
flagStany Zjednoczone
30%
67%
0%
1%
70
flagIndie
35%
50%
0%
14%
14

Płeć

men86%
women87%
z Polski
10%
9%
z Czech
86%
88%
z USA
2%
1%
z Francji
1%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzi taniec polka?
7529
84%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Arlene Honza
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.