Skąd pochodził Arystoteles?

z Didymos
z Rodos
ze Stagiry
ze Smyrny
Ary­sto­te­les – filozof, jeden z trzech - obok So­kra­te­sa i Platona - naj­sław­niej­szych fi­lo­zo­fów sta­ro­żyt­nej Grecji. Nazywany też Sta­gi­ry­tą (od miejsca uro­dze­nia) lub po prostu Fi­lo­zo­fem (w tekstach śre­dnio­wiecz­nych i no­wo­żyt­ny­ch).

Rozkład odpowiedzi

z Didymos
z Rodos
ze Stagiry
ze Smyrny
odpowiedzi
flagPolska
13%
32%
28%
25%
2503
flagNiemcy
17%
34%
28%
17%
35
flagNieznany
20%
37%
25%
17%
175
flagStany Zjednoczone
23%
30%
21%
23%
42
flagHolandia
8%
58%
16%
16%
12
flagWielka Brytania
14%
38%
15%
31%
83

Płeć

men27%
women22%
z Didymos
15%
13%
z Rodos
33%
34%
ze Stagiry
27%
22%
ze Smyrny
23%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodził Arystoteles?
2868
28%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Czytaj więcej: wikipedia Arystoteles
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.