Skąd swoją nazwę bierze taniec Foxtrot?

przypominał atak lisa, gdyż tempo kroków bazowało na liczeniu synkopowanym wolno-wolno-szybko-szybko
był jednym z płynniejszych tańców, więc przypominał skradającego się lisa
pochodził od nazwiska aktora Harry'ego Fox'a
wprowadzał kroki kłusujące
Harry Fox fak­tycz­nie wpro­wa­dził kroki kłu­su­ją­ce do tego tańca nie­spo­ty­ka­ne wcze­śniej w balecie. Z za­ło­że­nia foxtrot miał być tańcem prostym, płynnym i dającym roz­luź­nie­nie. W drodze ewolucji stał się bardzo tech­nicz­ny i zwany jest dziś "najt­rud­niej­szym spacerem świata"

Rozkład odpowiedzi

przypominał atak lisa, gdyż tempo kroków bazowało na liczeniu synkopowanym wolno-wolno-szybko-szybko
był jednym z płynniejszych tańców, więc przypominał skradającego się lisa
pochodził od nazwiska aktora Harry'ego Fox'a
wprowadzał kroki kłusujące
odpowiedzi
flagHiszpania
10%
20%
60%
10%
10
flagFrancja
20%
26%
40%
13%
15
flagStany Zjednoczone
14%
32%
39%
14%
28
flagIrlandia
38%
14%
38%
9%
21
flagWielka Brytania
33%
17%
35%
12%
124
flagPolska
35%
23%
28%
11%
5462
flagNiemcy
24%
28%
28%
18%
70
flagWłochy
35%
7%
28%
28%
14
flagHolandia
42%
23%
19%
14%
21
flagNieznany
45%
28%
15%
9%
233

Płeć

men23%
women26%
przypominał atak lisa, gdyż tempo kroków bazowało na liczeniu synkopowanym wolno-wolno-szybko-szybko
39%
41%
był jednym z płynniejszych tańców, więc przypominał skradającego się lisa
26%
21%
pochodził od nazwiska aktora Harry'ego Fox'a
23%
26%
wprowadzał kroki kłusujące
10%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd swoją nazwę bierze taniec Foxtrot?
6094
28%

Szczegóły

Autor: Maciej Jonczyk
Ilustracja: Thornard
Czytaj więcej: wikipedia Fokstrot
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.