Barw którego kraju Zjednoczonego Królestwa brakuje na fladze ze zdjęcia?

Irlandii
Walii
Kornwalii
są wszystkie
Na tej fladze używanej przez ro­ja­li­stów w czasach wojny o nie­pod­le­głość Stanów Zjed­no­czo­nych brak czer­wo­ne­go krzyża św. An­drze­ja, który od 1801 roku re­pre­zen­tu­je w niej Ir­lan­dię.

Rozkład odpowiedzi

Irlandii
Walii
Kornwalii
są wszystkie
odpowiedzi
flagNieznany
41%
25%
13%
18%
43
flagPolska
32%
33%
13%
19%
455

Płeć

men28%
women23%
Irlandii
28%
23%
Walii
38%
33%
Kornwalii
12%
21%
są wszystkie
20%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Barw którego kraju Zjednoczonego Królestwa brakuje na fladze ze zdjęcia?
534
33%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Thad Zajdowicz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.