Słoń na zdjęciu był wykorzystywany:

w czasie parady
jako słoń bojowy
do pracy w zimę
strzegł bramy pałacu
Głównym prze­zna­cze­niem słoni bojowych były szarże, mające na celu wznie­ce­nie paniki w sze­re­gach wroga lub prze­rwa­nie jego szyków. Udo­ku­men­to­wa­no 34 bitwy z użyciem słoni .Słonie sto­so­wa­no też czasami w czasie ataku na zamek. Wy­po­sa­ża­no je wówczas w ciężką zbroję i używano na różne sposoby, np. jako taran do bram czy podstawa pod drabiny. Pró­bo­wa­no używać prze­ciw­ko słoniom dzikich zwie­rzą­t(l­wy czy no­so­roż­ce­), lecz było to mało sku­tecz­ne przez brak kontroli nad nimi.

Rozkład odpowiedzi

w czasie parady
jako słoń bojowy
do pracy w zimę
strzegł bramy pałacu
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
13
flagPolska
9%
78%
1%
9%
3331
flagNieznany
10%
78%
1%
9%
620
flagNiemcy
5%
76%
11%
5%
34
flagWielka Brytania
6%
75%
5%
12%
58
flagStany Zjednoczone
6%
65%
6%
20%
29

Płeć

men79%
women70%
w czasie parady
9%
13%
jako słoń bojowy
79%
70%
do pracy w zimę
1%
0%
strzegł bramy pałacu
9%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Słoń na zdjęciu był wykorzystywany:
4146
78%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: savagecats
Czytaj więcej: wikipedia Słoń bojowy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.