Słowa którego dyktatora są treścią słynnej "Czerwonej książeczki"?

Kim Ir Sen
Pol Pot
Mao Zedong
Włodzimierz Lenin
Cytaty Prze­wod­ni­czą­ce­go Mao, na Za­cho­dzie nazywane także Czerwoną ksią­żecz­ką (Little Red Book) były "biblią" hun­wej­bi­nów w okresie re­wo­lu­cji kul­tu­ral­nej (1966-1976). Każdy Chińczyk był zo­bo­wią­za­ny do jej stu­dio­wa­nia, za­chę­ca­no do uczenia się jej na pamięć. Cytaty pełniły rolę po­zdro­wie­nia na ulicy, w pracy, czy podczas rozmowy te­le­fo­nicz­ne­j, wy­pi­sy­wa­no je także na trans­pa­ren­ta­ch, fasadach domów, no­szo­nych na pier­siach znacz­ka­ch, a nawet na ramach rowerów.

Rozkład odpowiedzi

Kim Ir Sen
Pol Pot
Mao Zedong
Włodzimierz Lenin
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
3%
74%
16%
31
flagHolandia
0%
7%
69%
15%
13
flagPolska
10%
8%
52%
28%
3798
flagNieznany
11%
10%
44%
32%
662
flagWielka Brytania
24%
4%
40%
32%
50

Płeć

men49%
women52%
Kim Ir Sen
10%
11%
Pol Pot
9%
6%
Mao Zedong
49%
52%
Włodzimierz Lenin
29%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Słowa którego dyktatora są treścią słynnej "Czerwonej książeczki"?
4657
51%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Sean McGrath
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.