Słowo „haubica” wywodzi się z języka :

Polskiego
francuskiego
czeskiego
Niemieckiego
Podczas wojen hu­syc­kich w latach dwu­dzie­stych i trzy­dzie­stych XV wieku Czesi mieli krót­ko­lu­fo­we houfnice do strze­la­nia z bliska do zwartych szyków piechoty lub szar­żu­ją­cej ka­wa­le­rii, co miało płoszyć konie. W języku nie­miec­kim słowo to przy­bra­ło formę aufeniz i w takiej postaci pojawiło się w do­ku­men­tach około 1440 roku; później prze­kształ­ci­ło się w Haus­snitz i w końcu w Hau­bit­ze, skąd wzięła się polska haubica

Rozkład odpowiedzi

Polskiego
francuskiego
czeskiego
Niemieckiego
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagKanada
0%
0%
50%
50%
2
flagPolska
11%
12%
42%
32%
217
flagWielka Brytania
20%
40%
20%
20%
5
flagNieznany
38%
15%
7%
38%
13
flagSzwecja
0%
0%
0%
100%
2
flagIrlandia
100%
0%
0%
0%
1
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
1
flagGrecja
0%
0%
0%
100%
1
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men39%
women58%
Polskiego
14%
17%
francuskiego
14%
5%
czeskiego
39%
58%
Niemieckiego
32%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Słowo „haubica” wywodzi się z języka :
244
39%

Szczegóły

Autor: Sebastian
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Haubica
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.