Słowo planeta pochodzi z języka greckiego i oznacza;

Kuliste cialo
Błądząca gwiazdę
Ciało niebieskie
Skalistą gwiazdę
Kiedy sta­ro­żyt­ni zaczęli do­kład­niej przy­glą­dać się niebu za­uwa­ży­li, że na tle gwiazd „sta­ły­ch” two­rzą­cych gwiaz­do­zbio­ry znajduje się kilka nie­ustan­nie zmie­nia­ją­cych swe po­ło­że­nie. Otrzy­ma­ły one nazwę planet (od grec­kie­go słowa planetes - błą­ka­ją­cy się lub wę­dro­wie­c).

Rozkład odpowiedzi

Kuliste cialo
Błądząca gwiazdę
Ciało niebieskie
Skalistą gwiazdę
odpowiedzi
flagPolska
15%
26%
44%
13%
45
flagNieznany
40%
20%
20%
20%
5
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men37%
women37%
Kuliste cialo
18%
12%
Błądząca gwiazdę
37%
37%
Ciało niebieskie
25%
37%
Skalistą gwiazdę
18%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Słowo planeta pochodzi z języka greckiego i oznacza;
51
25%

Szczegóły

Autor: PleasePlayInPolishBob
Czytaj więcej: www.szkolnictwo.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.