Smoczy owoc pochodzi z:

Indii
Australii
Hiszpanii
Meksyku
Pitaja pochodzi z Meksyku i Ameryki Środ­ko­we­j, ale obecnie jest też upra­wia­na w wielu krajach Azji Po­łu­dnio­wo­-W­schod­niej takich jak Wietnam, Fi­li­pi­ny, Malezja, ale także na Taj­wa­nie, Oki­na­wie, Izraelu i w po­łu­dnio­wych Chinach.

Rozkład odpowiedzi

Indii
Australii
Hiszpanii
Meksyku
odpowiedzi
flagPolska
44%
9%
6%
39%
631
flagNieznany
46%
14%
8%
28%
94

Płeć

men37%
women39%
Indii
48%
44%
Australii
10%
7%
Hiszpanii
3%
9%
Meksyku
37%
39%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Smoczy owoc pochodzi z:
768
38%

Szczegóły

Autor: Łukasz
Ilustracja: John Robinson
Czytaj więcej: wikipedia Pitaja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.