Social Networking obejmuje komunikację pomiędzy...

Doma komputerami
Człowiekiem i komputerem
Dwoma lub więcej osobami
Komputerem i routerem
Serwis spo­łecz­no­ścio­wy –(Social Ne­twor­kin­g) służy do bu­do­wa­nia sieci spo­łecz­nych oraz sto­sun­kach spo­łecz­ny­ch, które opierają się na po­dob­nych za­in­te­re­so­wa­nia­ch, wspólnym życiu za­wo­do­wym lub pry­wat­nym. Umoż­li­wia kontakt ze zna­jo­my­mi oraz dzie­le­nie się in­for­ma­cja­mi, za­in­te­re­so­wa­nia­mi poprzez np Fa­ce­bo­ok, Twitter czy LinkedIn .

Rozkład odpowiedzi

Doma komputerami
Człowiekiem i komputerem
Dwoma lub więcej osobami
Komputerem i routerem
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
1
flagDania
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagPolska
3%
12%
56%
26%
80
flagNieznany
0%
100%
0%
0%
3
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men56%
women60%
Doma komputerami
13%
0%
Człowiekiem i komputerem
13%
30%
Dwoma lub więcej osobami
56%
60%
Komputerem i routerem
17%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Social Networking obejmuje komunikację pomiędzy...
88
55%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Petr Sejba
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.