Stoikami na pewno byli:

Zenon z Kiton i Chryzyp z Soloi
Chryzyp z Soloi i Tales z Miletu
Zenon z Kiton i Platon
Wszyscy byli stoikami
Zenon za­po­cząt­ko­wa­ł, a Chryzop utrwalił i rozwinął fi­lo­zo­fię stoicką, która na­ka­zy­wa­ła dys­cy­pli­nę moralną, sumienne speł­nia­nie obo­wiąz­ków i od­rzu­ce­nie emocji. Taka postawa miała gwa­ran­to­wać spo­koj­ne, szczę­śli­we życie nie­za­leż­nie od warunków ze­wnętrz­nych.

Rozkład odpowiedzi

Zenon z Kiton i Chryzyp z Soloi
Chryzyp z Soloi i Tales z Miletu
Zenon z Kiton i Platon
Wszyscy byli stoikami
odpowiedzi
flagPolska
26%
15%
21%
35%
315
flagNieznany
15%
15%
21%
48%
33

Płeć

men24%
women20%
Zenon z Kiton i Chryzyp z Soloi
24%
20%
Chryzyp z Soloi i Tales z Miletu
16%
22%
Zenon z Kiton i Platon
21%
17%
Wszyscy byli stoikami
37%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Stoikami na pewno byli:
372
25%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Stoicyzm
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.